CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH ĐOÀN TRƯỞNG ĐOÀN ĐỊA VẬT LÝ 209

Căn cứ Công văn số 1594 /ĐCKS-TCCB ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý; Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Đoàn trưởng Đoàn Địa vật lý 209 đối với ông Phạm Văn Hùng.

Xem thêm: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH ĐOÀN TRƯỞNG ĐOÀN ĐỊA VẬT LÝ 209

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc Kết nạp đảng viên; ngày 23/5/2019 Chi bộ Trung tâm Phân tích thí nghiệm đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Bùi Thị Dung.

Xem thêm: LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

CÔNG ĐOÀN TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-CĐĐCKS ngày 07/5/2019 của Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề về an toàn lao động (ATLĐ) năm 2019 đối với Công đoàn Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tại đề án “Điều tra địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Mường Nhé” thuộc đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội”; từ ngày 13/5 đến ngày 15/5/2019, Đoàn kiểm tra của Công đoàn Tổng cục đã tiến hành kiểm tra thực địa tại khu vực xã Pác Ma, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Xem thêm: CÔNG ĐOÀN TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI LIÊN ĐOÀN

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Cục Địa chất và Khoáng sản nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, ngày 05 tháng 4 năm 2019, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Lào đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc. Tham dự buổi làm việc có:

Xem thêm: CỤC TRƯỞNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI...

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

Năm 2019, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc kỷ niệm 60 năm thành lập (1959 - 2019). Trong suốt 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, công nhân viên Liên đoàn đã bền bỉ vượt qua gian khổ, lao động nhiệt tình, hăng say; đóng góp công sức, trí tuệ to lớn cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản nói riêng và trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường nói chung. Liên đoàn đã đạt được những thành tích đặc biệt xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Xem thêm: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT...

Page 3 of 20

Hỗ trợ trực tuyến