HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

    Ngày 02 tháng 7 năm 2014, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014.

    Tham dự Hội nghị có trên 30 đại biểu là các đồng chí Đảng ủy viên, Lãnh đạo Liên đoàn; Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên; các đồng chí là Trưởng, Phó phòng, Giám đốc Trung tâm, Đoàn trưởng, Đoàn phó; Chủ nhiệm, đội trưởng các Đề án địa chất; Bí thư chi bộ và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc.
    Đồng chí Nguyễn Đình Viên, Bí thư đảng ủy - Liên đoàn trưởng chủ trì Hội nghị.
    Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Công Thuận thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn đọc “Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014 và các biện pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014”, các đại biểu đại diện cho các Phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc đã phát biểu ý kiến tham luận. Hội nghị đã thống nhất kết luận:
    1. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Liên đoàn tập trung thực hiện các nhiệm vụ đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 các đề án Mộc Châu, Bắc Giang và Phố Lu - Bắc Than Uyên. Các nhiệm vụ này cơ bản đã hoàn thành khối lượng, nhiệm vụ đề ra; cụ thể là: đề án Mộc Châu đã tiến hành công tác văn phòng, chuẩn bị thông qua chú giải vào tháng 10/2014; đề án Phố Lu – Bắc Than Uyên đã hoàn thành công tác thực địa, đang tiến hành công tác văn phòng bước; đề án Bắc Giang chỉ còn thi công công trình khai đào ở điểm điều tra khoáng sản chi tiết Hố Tông. Các đề án thực địa đều có những kết quả mới về địa chất và khoáng sản. Các đề tài khoa học – công nghệ được triển khai theo đúng tiến độ đề ra trong Thuyết minh đề tài và trong Hợp đồng với Tổng cục.
    2. Về sản xuất dịch vụ địa chất: năm 2014 do tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn rất khó khăn nên số lượng hợp đồng sản xuất dịch vụ địa chất có dấu hiệu giảm rõ rệt; đến thời điểm hiện tại, chỉ có 4 hợp đồng được ký với tổng giá trị là 2 tỉ đồng.
    3. Về một số tồn tại trong tổ chức sản xuất, điều phối và sử dụng nhân lực lao động, Hội nghị đề ra phương hướng khắc phục: trong công tác tổ chức, quản lý sản xuất cần có sự phân công phân nhiệm cụ thể, phân công lao động hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác; cần đào tạo cán bộ kỹ thuật dưới nhiều hình thức để có đủ nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của Liên đoàn.
    4. Về phương hướng triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm:
    - Phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014 các đề án: Mộc Châu, Bắc Giang, Phố Lu - Bắc Than Uyên và đề án “Xác định tiền sử dụng, thông tin về kết quả điều tra thăm dò khoáng sản của nhà nước”. Tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài KHCN: 01 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cấp cơ sở và nhiệm vụ “Bảo quản tài liệu, mẫu vật Địa chất”.
    - Tiếp tục thực hiện các hợp đồng dịch vụ địa chất đã ký, mở rộng quan hệ để tìm kiếm thêm những hợp đồng mới.
    - Sắp xếp, ổn định tổ chức và xây dựng quy định về vị trí, chức năng nhiệm vụ của bộ máy giúp việc Liên đoàn trưởng và các đơn vị trực thuộc trên cơ sở Quyết định của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
    - Tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Liên đoàn trang trọng, tiết kiệm.
Hội nghị đã kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày, trong không khí quyết tâm khắc phục khó khăn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc.

Đồng chí Nguyễn Đình Viên, Bí thư đảng ủy - Liên đoàn trưởng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014

Hỗ trợ trực tuyến