SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC THEO QUYẾT ĐỊNH 416/QĐ-ĐCKS

    Ngày 1 tháng 7 năm 2014 Tổng cục Trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành Quyết định 416/QĐ-ĐCKS Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc. Theo đó cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc gồm:

    Lãnh đạo Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc có Liên Đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên Đoàn trưởng.
    Bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng
    a) Phòng Tổ chức - Hành chính.
    b) Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch.
    c) Phòng Kế toán - Thống kê.
    Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn
    a) Đoàn Địa chất Viễn thám, trụ sở tại 208, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
    b) Đoàn đo vẽ Bản đồ địa chất, trụ sở tại Văn Lâm, Hưng Yên.
    c) Đoàn Địa vật lý 209, trụ sở tại Văn Lâm, Hưng Yên.
    d) Trung tâm Phân tích Thí nghiệm, trụ sở tại Văn Lâm, Hưng Yên.

Hỗ trợ trực tuyến