Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM LẦN THỨ II (NHIỆM KỲ 2014 – 2019)

     Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần thứ II (nhiệm kỳ 2014 – 2015) được tổ chức trong 02 ngày (13-14/8/2014) tại Tổng cục, số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Về dự Đại hội có 62 đoàn viên tiêu biểu, đại diện cho gần 800 đoàn viên từ 15 cơ sở đoàn trực thuộc; Đoàn thanh niên Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc có 05 đại biểu đại diện cho 76 đoàn viên.

Xem tiếp...

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG HÈ 2014

    Được sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Liên đoàn, hàng năm Đoàn thanh niên phối hợp cùng Công đoàn tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Hoạt động hè 2014 được tổ chức từ ngày 16/6 đến ngày 10/8, đã thu hút được 110 cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ công nhân viên và khu dân cư lân cận cơ quan Liên đoàn. Các cháu được tổ chức sinh hoạt thành 3 chi đội: Kim Đồng, Võ Thị Sáu và Lê Văn Tám; tham gia phụ trách có 20 đoàn viên là cán bộ công nhân viên Liên đoàn và sinh viên các trường đại học được nghỉ hè.

Xem tiếp...

Page 3 of 3

Hỗ trợ trực tuyến