Tuyển dụng

LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Căn cứ Công văn số 1135/ĐCKS - TCCB ngày 14 tháng  5  năm 2019 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt số lượng người làm việc theo vị trí việc làm và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019 như sau:

Xem tiếp...

Hỗ trợ trực tuyến