Tin tức

HỘI THẢO “TÍCH HỢP XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐỊA VẬT LÝ VÀ ĐỊA HÓA (IGDP)” TẠI CÔN MINH - TRUNG QUỐC

     Hội thảo “Tích hợp xử lý dữ liệu địa vật lý và địa hóa (IGDP)” tại Côn Minh, Trung Quốc được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8 năm 2014.

     Tham gia Hội thảo có đại diện của 13 quốc gia: Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Lào, Philippin, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Srilanka, Pakistan, Peru, Triều Tiên, Thái Lan; đoàn Việt Nam có TS. Nguyễn Công Thuận (Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc) và TS. Đỗ Văn Lĩnh (Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam).

Xem tiếp...

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ

     Ngày 27/8/2014 tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính, Kỹ thuật - Kế hoạch.

Xem tiếp...

HỘI THẢO KỸ THUẬT ĐỊA TẦNG PHANEROZOI Ở BẮC BỘ, VIỆT NAM.

     Thực hiện chương trình sinh hoạt, hội thảo khoa học kỹ thuật chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Liên đoàn, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ kỹ thuật tiếp cận với kết quả nghiên cứu về địa tầng Phanerozoi ở Bắc Bộ của các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã tổ chức Hội thảo kỹ thuật vào ngày 23/7/2014.
     - Chuyên đề hội thảo: Địa tầng Phanerozoi ở Bắc Bộ, Việt Nam.

Xem tiếp...

CÔNG BỐ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ ĐOÀN ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT

     Ngày 20/8/2014 tại trụ sở Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị Đoàn Đo vẽ Bản đồ Địa chất để công bố Quyết định, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Đoàn Đo vẽ Bản đồ Địa chất.

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT QUYẾT ĐỊNH SỐ 117 QÐ/BCSÐTNMT

   Ngày 16 tháng 7 năm 2014 Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để phổ biến quán triệt Quyết định số 117 QÐ/BCSÐTNMT của Ban cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường.

Xem tiếp...

Page 21 of 22

Chuyên mục phụ

Hỗ trợ trực tuyến