Tin tức

HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỀ TÀI “CHỈNH LÝ ĐỂ XUẤT BẢN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TỶ LỆ 1:1.000.000 HỘI NHẬP CHƯƠNG TRÌNH MỘT ĐỊA CHẤT QUỐC TẾ (INTERNATIONAL ONEGEOLOGY)”.

    Tham dự Hội thảo gồm có:
    Phó Liên đoàn trưởng phụ trách Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam: Ths. Thái Quang
    Chủ nhiệm Đề tài: Ths. Đào Thái Bắc
    Chủ biên khoa học: Giáo sư Ts Trần Văn Trị
    Chủ trì chỉnh lý bản đồ miền Bắc: Ts Nguyễn Văn Hoành
    Chủ trì chỉnh lý bản đồ miền Nam: Ks Nguyễn Xuân Bao

Xem tiếp...

Page 21 of 21

Hỗ trợ trực tuyến