Tin tức

KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2015

Thực hiện Công văn số 3470/ĐCKS-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức năm 2015.

Xem tiếp...

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH PHÓ LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG

Ngày 02/11/2015, tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Liên đoàn đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đối với ông Nguyễn Công Thuận.

Xem tiếp...

KẾT QUẢ THI CÔNG THỰC ĐỊA BƯỚC VII, NĂM 2015 ĐỀ ÁN: LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000 NHÓM TỜ BẮC GIANG

 

Xem tiếp...

KẾT QUẢ THI CÔNG THỰC ĐỊA BƯỚC IV, NĂM 2015 ĐỀ ÁN: LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000 NHÓM TỜ PHỐ LU – BẮC THAN UYÊN

  

Xem tiếp...

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; ngày 20/10/2015, tại trụ sở Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, chi bộ Tổ chức - Hành chính và chi bộ Khoa học - Kinh tế đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 03 đồng chí:

Xem tiếp...

Page 17 of 22

Chuyên mục phụ

Hỗ trợ trực tuyến