Tổ chức cơ sở

CÔNG ĐOÀN LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

     Công đoàn Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và quản lý song trùng của Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm. Công đoàn Liên đoàn có 5 tổ chức công đoàn cơ sở thành viên.

Xem tiếp...

CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN (Chủ tịch Công đoàn)

Xem tiếp...

Page 10 of 10

Hỗ trợ trực tuyến