KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2015

Thực hiện Công văn số 3470/ĐCKS-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức năm 2015.

Xem thêm: KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2015

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH PHÓ LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG

Ngày 02/11/2015, tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Liên đoàn đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đối với ông Nguyễn Công Thuận.

Xem thêm: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH PHÓ LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG

KẾT QUẢ THI CÔNG THỰC ĐỊA BƯỚC IV, NĂM 2015 ĐỀ ÁN: LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000 NHÓM TỜ PHỐ LU – BẮC THAN UYÊN

  

Xem thêm: KẾT QUẢ THI CÔNG THỰC ĐỊA BƯỚC IV, NĂM 2015 ĐỀ ÁN: LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN TỶ...

KẾT QUẢ THI CÔNG THỰC ĐỊA BƯỚC VII, NĂM 2015 ĐỀ ÁN: LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000 NHÓM TỜ BẮC GIANG

 

Xem thêm: KẾT QUẢ THI CÔNG THỰC ĐỊA BƯỚC VII, NĂM 2015 ĐỀ ÁN: LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN TỶ...

TỔNG HỢP CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ ĐỊA CHẤT CỦA CÁC TÁC GIẢ LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC TỪ NĂM 1962 - 2015

Xem thêm: TỔNG HỢP CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ ĐỊA CHẤT CỦA CÁC TÁC GIẢ LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN...

Page 23 of 27

Hỗ trợ trực tuyến