ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM KIỂM TRA THI CÔNG THỰC ĐỊA ĐỀ ÁN PHỐ LU – BẮC THAN UYÊN

Thực hiện Quyết định số 593/QĐ-ĐCKS ngày 31/5/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, từ ngày 03/6 đến ngày 05/6 năm 2017 Đoàn công tác của Tổng cục do Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên làm trưởng đoàn cùng các cán bộ: Nguyễn Bá Minh Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất, Vương Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Nam chuyên viên Vụ Địa chất và Nguyễn Quang Lộc Phó Giám đốc Trung  tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất đã tiến hành kiểm tra công tác thực địa đề án Phố Lu - Bắc Than Uyên.

Xem thêm: ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM KIỂM TRA THI CÔNG THỰC ĐỊA ĐỀ ÁN PHỐ...

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM KIỂM TRA THI CÔNG ĐỀ ÁN “ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ KHOÁNG SẢN CHÌ, KẼM, VÀNG VÀ KHOÁNG SẢN ĐI CÙNG (THIẾC, WOLFRAM) KHU VỰC XÍN MẦN – QUANG BÌNH – BẮC HÀ, THUỘC TỈNH HÀ GIANG VÀ TỈNH LÀO CAI”

Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Đoàn kiểm tra công tác thi công đề án “Điều tra, đánh giá khoáng sản chì, kẽm, vàng và khoáng sản đi cùng (thiếc, wolfram) khu vực Xín Mần – Quang Bình – Bắc Hà, thuộc tỉnh Hà Giang và tỉnh Lào Cai” do Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Đỗ Cảnh Dương làm trưởng Đoàn cùng các cán bộ: Trần Văn Miến Vụ trưởng Vụ Địa chất, Trần Mỹ Dũng Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất, Trịnh Đình Huấn Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ và Trần Phương Chánh Văn phòng Tổng cục đã tiến hành kiểm tra xác suất công tác thi công Đề án do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện tại khu vực xã Bản Ngò, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. 

Xem thêm: ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM KIỂM TRA THI CÔNG ĐỀ ÁN “ĐIỀU TRA,...

ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC, LẦN THỨ XXVI (NHIỆM KỲ 2017-2022)

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng ủy Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc; ngày 05/4/2017, tại trụ sở cơ quan Liên đoàn, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên đã tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên Liên đoàn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Xem thêm: ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC, LẦN THỨ XXVI...

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN LIÊN ĐOÀN LẦN THỨ XXVI (NHIỆM KỲ 2017-2022)

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Liên đoàn về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn thanh niên Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2017-2022; từ ngày 03/4 đến ngày 04/4/2017, Đoàn thanh niên đã tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn như sau:

Xem thêm: CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN LIÊN ĐOÀN LẦN THỨ XXVI (NHIỆM KỲ 2017-2022)

HỘI NGHỊ HUẤN LUYỆN CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ); về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện AT, VSLĐ và quan trắc môi trường lao động.

Xem thêm: HỘI NGHỊ HUẤN LUYỆN CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Page 17 of 27

Hỗ trợ trực tuyến