HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỀ TÀI “CHỈNH LÝ ĐỂ XUẤT BẢN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TỶ LỆ 1:1.000.000 HỘI NHẬP CHƯƠNG TRÌNH MỘT ĐỊA CHẤT QUỐC TẾ (INTERNATIONAL ONEGEOLOGY)”.

    Tham dự Hội thảo gồm có:
    Phó Liên đoàn trưởng phụ trách Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam: Ths. Thái Quang
    Chủ nhiệm Đề tài: Ths. Đào Thái Bắc
    Chủ biên khoa học: Giáo sư Ts Trần Văn Trị
    Chủ trì chỉnh lý bản đồ miền Bắc: Ts Nguyễn Văn Hoành
    Chủ trì chỉnh lý bản đồ miền Nam: Ks Nguyễn Xuân Bao

     Các nhà địa chất thuộc: Liên đoàn Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam; Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Hội Địa chất Việt Nam, Hội Địa chất TP. Hồ Chí Minh.
     Sau khi nghe tập thể tác giả trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài, các nhà khoa học đã thảo luận sôi nổi về nội dung đề tài với nhiều ý kiến tâm huyết góp ý cho nội dung đề tài theo tiêu chí thống nhất là thể hiện Bản đồ địa chất và Khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 ở dạng mở, phục vụ hội nhập quốc tế theo phương châm của OneGeology và thường xuyên cập nhật các kết quả nghiên cứu mới.

 

     OneGeology là một sáng kiến quốc tế của các Sở Địa chất thế giới nhằm tạo ra dữ liệu bản đồ địa chất năng động của cả thế giới mà mọi người có thể xem trên mạng. Đề án này bắt nguồn từ hội thảo tiến hành vào ngày 12 - 16/3/2007 tại nước Anh và được phát động vào ngày 6/8/2008 tại Hội nghị Địa chất Quốc tế lần thứ 33 tại Oslo, Nauy. Đã có 113 quốc gia cam kết ủng hộ và tham gia OneGeology, trong đó có Việt Nam.Mọi người đều có thể truy cập dữ liệu bản đồ địa chất năng động của cả thế giới qua website: http://portal.onegeology.org    

Hỗ trợ trực tuyến