KẾT QUẢ THI CÔNG THỰC ĐỊA BƯỚC III, NĂM 2014 ĐỀ ÁN: LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000 NHÓM TỜ PHỐ LU – BẮC THAN UYÊN

Trên cơ sở Quyết định số 40/QĐ/BĐMB-KH ngày 26 tháng 2 năm 2014 của Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc về việc giao kế hoạch năm 2014 cho đề án Phố Lu - Bắc Than Uyên, Đoàn Địa chất 207 đã triển khai công tác thực địa đề án này từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2014.

Trong điều kiện thi công khó khăn về địa hình, giao thông, thời tiết khắc nghiệt trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, song sau hơn 2 tháng thi công thực địa, tập thể tác giả đề án đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ để hoàn thành khối lượng được giao. Kết quả thi công thực địa đã được Đoàn kiểm tra, nghiệm thu của Liên đoàn (từ 04 - 09/6/2014) ghi nhận, khối lượng các hạng mục công việc đề án đã hoàn thành:

- Giải đoán ảnh hàng không lặp lại 100 km2;

- Điều tra địa chất khoáng sản sơ bộ 220 km2;

- Thi công: 140 m3 hào, 20 m hố; 200 m3 dọn sạch vỉa lộ;

- Lấy mẫu kiểm tra trọng sa - trầm tích dòng, mẫu rãnh và các loại mẫu phân tích đi kèm…

Ảnh: Kiểm tra thực địa đề án Phố Lu – Bắc Than Uyên (tháng 6/2014)

Từ các lộ trình khảo sát điều tra địa chất - khoáng sản, bước đầu tập thể tác giả đã phân chia và khoanh định chính xác ranh giới địa chất các phân vị địa chất: Nậm Mu (T3cnm), Yên Châu (K2yc), Pu Tra (Ept), các thành tạo trầm tích Đệ tứ (Q); phức hệ Cốc Pìa (il/Ecp); phát hiện mới và ghi nhận một số vị trí hóa thạch động vật trong hệ tầng Nậm Mu (T3cnm).

Phát hiện và khoanh định 18 điểm biểu hiện khoáng hóa và 8 đới khoáng hóa sulfur có biểu hiện mang vàng, đồng. Thu thập đầy đủ các loại mẫu để đánh giá sự tồn tại vàng cùng các khoáng vật quặng, hàm lượng vàng và các nguyên tố trong các đới khoáng.

Trên cơ sở các kết quả đạt được trong trong công tác thực địa, cùng với kết quả phân tích mẫu và tổng hợp tài liệu văn phòng bước III sẽ có đủ cơ sở khoa học để đề xuất diện tích tìm kiếm chi tiết tỷ lệ 1:10.000.

Ảnh: Thi công công trình hào điều tra khoáng sản

Ảnh: Hào số 5 - PS

Hỗ trợ trực tuyến