CÔNG ĐOÀN LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

     Công đoàn Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và quản lý song trùng của Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm. Công đoàn Liên đoàn có 5 tổ chức công đoàn cơ sở thành viên.

          Ban chấp hành công đoàn Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc nhiệm kỳ XXII (từ trái qua phải các đ/c: Vũ Thị Thanh Vân, Trần Văn Long, Nguyễn Văn Luật, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Phương Đông, Trần Ngọc Diễn, Đào Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng)

       Tháng 10 năm 2013, Công đoàn Liên đoàn tổ chức đại hội đại biểu công đoàn Liên đoàn nhiệm kỳ XXII; Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn Liên đoàn gồm 9 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Long được tái cử bầu là chủ tịch công đoàn Liên đoàn nhiệm kỳ XXII.
      Với truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển, Hoạt động của Công đoàn Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Nhiều tập thể và cá nhân được công đoàn cấp trên khen thưởng, công đoàn Liên đoàn luôn luôn là tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
      Tổ chức Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Ban thường vụ Đảng ủy, chính quyền, thanh niên, phụ nữ bằng nhiều hình thức đã tổ chức các đợt học tập, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt rộng rãi trong CBCNV Liên đoàn về chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Gắn việc học tập, tuyên truyền với việc triển khai thực hiện các mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ, của Công đoàn, của Hội nghị cán bộ công chức Liên đoàn hàng năm. Trong đó tập trung chính là tuyên truyền phổ biến Nghị quyết Trung ương VI, VII cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…  Công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức phát động phong trào thi đua, động viên toàn thể CBCNV trong Liên đoàn tích cực lao động sản xuất, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và của Ngành, tăng cường công tác dịch vụ địa chất nhằm ổn định việc làm tăng thu nhập cho CBCNV. Kết quả của phong trào thi đua góp phần đáng kể việc hoàn thành kế hoạch của đơn vị và sự nghiệp phát triển chung của Liên đoàn

 

Hỗ trợ trực tuyến