HỘI THẢO KỸ THUẬT ĐỊA TẦNG PHANEROZOI Ở BẮC BỘ, VIỆT NAM.

     Thực hiện chương trình sinh hoạt, hội thảo khoa học kỹ thuật chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Liên đoàn, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ kỹ thuật tiếp cận với kết quả nghiên cứu về địa tầng Phanerozoi ở Bắc Bộ của các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã tổ chức Hội thảo kỹ thuật vào ngày 23/7/2014.
     - Chuyên đề hội thảo: Địa tầng Phanerozoi ở Bắc Bộ, Việt Nam.

     - Người trình bày: TS. Đặng Trần Huyên, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.
     - Tham dự hội thảo có: Lãnh đạo Liên đoàn, các chuyên viên phòng Kỹ thuật – Kế hoạch; Lãnh đạo các đơn vị, Chủ nhiệm các đề án, đội trưởng, tổ trưởng và kỹ thuật chính của các đề án thuộc Đoàn Địa chất Viễn thám và Đoàn Đo vẽ Bản đồ địa chất.
     Sau khi nghe TS. Đặng Trần Huyên trình bày báo cáo về phân chia địa tầng Paleozoi hạ (PZ1), Paleozoi trung (PZ2), Paleozoi thượng (PZ3), Trias (T), Jura – Kreta (J-K), Đệ tam (E-N) ở Bắc Bộ, Việt Nam, có đối sánh với các vùng kế cận và Nam Trung Quốc, các cán bộ kỹ thuật đã sôi nổi phát biểu ý kiến trao đổi về kết quả nghiên cứu đã đạt được, các nội dung còn tồn tại cần tiếp tục nghiên cứu về địa tầng Phanerozoi ở Bắc Bộ, Việt Nam. Đồng thời, thảo luận và thống nhất về phương pháp và những điều cần lưu ý trong nghiên cứu địa tầng phục vụ công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản ở Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc nói riêng, ở ngành Địa chất nói chung.
     Hội thảo kết thúc tốt đẹp vào hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày.

TS. Vũ Quang Lân - Phó Liên đoàn trưởng chủ trì buổi hội thảo.
              

TS. Đặng Trần Huyên trình bày tại buổi hội thảo

 Phòng Kỹ thuật – Kế hoạch

Hỗ trợ trực tuyến