ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

     Đảng bộ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Trong 55 năm xây dựng và phát triển của Liên đoàn, Đảng bộ Liên đoàn đã trải qua 20 nhiệm kỳ lãnh đạo đơn vị thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

    Vào thời điểm tháng 8 năm 2014, Đảng bộ có 73 đảng viên sinh hoạt ở 7 chi bộ trực thuộc; các chi bộ được tổ chức phù hợp với cơ cấu tổ chức sản xuất của Liên đoàn, thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của đơn vị.
Nhiệm kỳ XX (2010 – 2015), Ban chấp hành Đảng bộ (Đảng ủy) có 11 đồng chí, Ban thường vụ 03 đồng chí, Ủy ban kiểm tra gồm 05 đồng chí; đồng chí Nguyễn Đình Viên được bầu là Bí thư Đảng ủy.

Ban chấp hành Đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ XX (từ trái qua phải là các đ/c: Trần Ngọc Diễn,  La Mai Sơn, Đinh Đức Anh, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Đình Viên, Phạm Thanh Bình,  Vũ Xuân Lực, Trần Văn Long, Vũ Quang Lân, Nguyễn Văn Huy, Phạm Thị Kim Thanh).

    Bốn mục tiêu cơ bản Đảng bộ nhiệm kỳ XX phấn đấu là:
    1. Hoàn thành toàn diện kế hoạch Nhà nước giao, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều tra cơ bản về địa chất - khoáng sản và các nhiệm vụ, dự án khác của Chính phủ...
   2. Tổ chức sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ sản xuất địa chất và dịch vụ địa chất; phù hợp với mô hình tổ chức của Ngành, tạo sự ổn định và phát triển bền vững của Liên đoàn.
   3. Phấn đấu ổn định việc làm và tăng thu nhập (đặc biệt đối với lực lượng sản xuất địa chất trực tiếp) tạo đà cho sự phát triển những năm tiếp theo.
   4. Tiếp tục giữ vững tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh có thành tích tiêu biểu và ngày càng phát triển.
Để thực hiện được 4 mục tiêu cơ bản nêu trên, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
   - Lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị: thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên (các đề án điều tra cơ bản địa chất - khoáng sản), các đề án Chính phủ, đề tài khoa học công nghệ và các nhiệm vụ khác khi được phân công.
Ngoài ra, Đảng bộ Liên đoàn đã lãnh đạo chính quyền và các đơn vị trực thuộc tích cực, chủ động trong tìm kiếm và tổ chức sản xuất dịch vụ địa chất nhằm giải quyết việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên (CBCNV).
   - Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng:
   + Công tác giáo dục tư tưởng: tổ chức tuyên truyền cho toàn thể đảng viên và CBCNV hiểu rõ những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước kết hợp với học tập, phổ biến, quán triệt nghị quyết Trung ương và nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đảng viên và CBCNV. Qua đó nâng cao nhận thức cho toàn thể đảng viên và CBCNV trong Liên đoàn, tin tưởng vào công cuộc đổi mới của Đảng.
     + Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng: xây dựng và thực hiện tốt quy định mối quan hệ giữa Thủ trưởng và cấp ủy Đảng; thực hiện Quy chế về công tác quản lý, bổ nhiệm cán bộ phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị. Quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động; thực hiện nghiêm túc "Quy chế dân chủ cơ sở"; tổ chức cho các chi bộ và đảng viên thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm.
    + Công tác đoàn thể: Đảng ủy chỉ đạo hoạt động của Công đoàn và Đoàn thanh niên nhằm xây dựng hai tổ chức này vững mạnh, góp phần xây dựng toàn Liên đoàn vững mạnh.
    Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của mỗi đảng viên và toàn thể CBCNV, Đảng bộ Liên đoàn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, có thành tích tiêu biểu trong nhiều năm liền. Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc và nhiều đảng viên được nhận cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. Trong những năm gần đây, Liên đoàn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; có những phát hiện mới về địa chất và khoáng sản có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn; uy tín và vị thế của Liên đoàn được nâng cao; mọi CBCNV đều có việc làm và thu nhập ổn định, thu nhập bình quân của Liên đoàn đạt mức trung bình - khá trong toàn Tổng cục. Ghi nhận những thành tích và đóng góp của Liên đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Liên đoàn đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng nhì năm 2013.
    Phát huy truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Liên đoàn tiếp tục lãnh đạo Liên đoàn và các tổ chức đoàn thể động viên toàn thể CBCNV trong Liên đoàn tích cực lao động sản xuất, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và của Ngành, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Liên đoàn vào tháng 10 năm 2014. Phấn đấu hoàn thành toàn diện 4 mục tiêu cơ bản của Đảng bộ nhiệm kỳ XX (2010 – 2015).

Hỗ trợ trực tuyến