CÔNG BỐ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ ĐOÀN ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT

     Ngày 20/8/2014 tại trụ sở Liên đoàn Bnar đồ Địa chất miền Bắc Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên đã tổ chức hội nghị Đoàn Đo vẽ Bản đồ Địa chất để công bố Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Đoàn Đo vẽ Bản đồ Địa chất.

     Về dự và chỉ đạo Hộ nghị có : đ/c Nguyễn Đình Viên - Liên đoàn trưởng.

                                                đ/c Trần Văn Long - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.
     Hội nghi đã nghe công bố 3 quyết định bổ nhiệm
    1- Ông Phạm Thanh Bình - KS Địa chất giữ chức Quyền Đoàn trưởng Đoàn Đo vẽ Bản đồ Địa chất
    2- Ông Đỗ Văn Thanh - Th.S  Địa chất giữ chức Phó Đoàn trưởng Đoàn Đo vẽ Bản đồ Địa chất
    3- Ông Nguyễn Phương Đông - KS  Địa chất giữ chức Phó Đoàn trưởng Đoàn Đo vẽ Bản đồ Địa chất
   Hội nghị kết thành công tốt đẹp, kếtthúc vào hồi 10h cùng ngày


Cán bộ trong đoàn nghe các quyết định công bố bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Viên - Liên đoàn trường trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm

Hỗ trợ trực tuyến