CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ

     Ngày 27/8/2014 tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính, Kỹ thuật - Kế hoạch.

    Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đình Viên - Liên đoàn trưởng

    Các đồng chí trong ban lãnh đạo Liên đoàn gồm: TS. Vũ Quang Lân, TS. Nguyễn Công Thuận, Ths. Đinh Đức Anh.

   Các cán bộ được bổ nhiệm gồm

   I- Phòng Tổ chức -Hành chính

   1- đồng chí Trần Văn Long - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

   2- đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

   3- đồng chí Cù Văn Dũng - Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

   II - Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch

    1- đồng chí La Mai Sơn - Trưởng phòng Kỹ thuật - Kế hoạch

    2- đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó trưởng phòng Kỹ thuật - Kế hoạch

    3- đồng chí Nguyễn Trọng Dũng - Phó trưởng phòng Kỹ thuật - Kế hoạch

Đồng chí Trần Văn Long đọc các Quyết định bổ nhiệm.

Toàn thể cán bộ hai phòng Tổ chức - Hành chính, Kỹ thuật - Kế hoạch tại buổi công bố Quyết định bổ nhiệm.

Từ phải qua trái các đồng chí: Trần Văn Long, Nguyễn Văn Huy, Cù Văn Dũng nhận Quyết định bổ nhiệm.

Từ phải qua trái các đồng chí: La Mai Sơn, Nguyễn Văn Lực, Nguyễn Trọng Dũng nhận Quyết định bổ nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Đình Viên - Liên đoàn trưởng giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm.

 

Hỗ trợ trực tuyến