NHỮNG KẾT QUẢ MỚI VỀ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN QUA THI CÔNG CÁC ĐỀ ÁN MỘC CHÂU, BẮC GIANG VÀ PHỐ LU – BẮC THAN UYÊN

     Hiện tại, Liên đoàn đang thi công 03 đề án lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 các nhóm tờ: Mộc Châu, Bắc Giang và Phố Lu - Bắc Than Uyên; qua các bước thi công, các đề án này đều có những phát hiện mới về địa chất và khoáng sản.

     1. Đề án Mộc Châu: đến năm 2014, đề án đã hoàn thành công tác thực địa, tập thể tác giả đang triển khai công tác văn phòng, chuẩn bị thông qua chú giải. Đề án có những phát hiện mới đáng chú ý sau:
     - Trong diện tích nhóm tờ, lần đầu tiên phát hiện tập đá phiến thạch anh sericit ngậm cuội và tập cát sạn kết ở phần chân của hệ tầng Sông Mã. Phát hiện hoá thạch Amphipora trong đá vôi sét hệ tầng Bản Páp.
     - Phát hiện mới nhiều đứt gãy nghịch.
- Phát hiện biểu hiện khoáng sản (BHKS) đồng (vàng) Tân Ca, BHKS chì - kẽm (barit) Bản Cóm, BHKS wolfram (vàng) Bản Ngà, BHKS vàng (sheelit) Bản Lát, biểu hiện khoáng hóa (BHKH) chì - kẽm Suối Mè, BHKH nickel (crom) Bản Nà Khà và BHKH đất hiếm Suối Báu.


Ảnh 1. Cuội sạn trong đá phiến thạch anh sericit hệ tầng Sông Mã (MC.9457)


Ảnh 2. Đá vôi hệ tầng Đồng Giao phủ chờm trên các thành tạo lục địa màu đỏ hệ tầng Yên Châu


Ảnh 3. Mạch thạch sulfur đồng trong đới dập vỡ của đá banzan hệ tầng Viên Nam (DS2-TC


Ảnh 4. Sheelit xâm tán trong các vi mạch thạch anh, phát quang dưới ánh đèn tia cực tím (MC.3756)


Ảnh 5. Quặng Chì –kẽm trong mạch thạch anh sulfur (Điểm quặng Bản Cóm

      2. Đề án Bắc Giang: đề án đã hoàn thành công tác đo vẽ khoảng 70% diện tích nhóm tờ chủ yếu ở vùng lộ đá gốc; đã tiến hành điều tra chi tiết các điểm vàng Hố Tông; thủy ngân, vàng Trại Gạo và cát thủy tinh, kaolin Lê Lợi. Bước đầu đề án có một số kết quả mới về địa chất và khoáng sản:
    - Chính xác lại diện phân bố và làm rõ thành phần của một số hệ tầng: Tấn Mài, Dưỡng Động, Bình Liêu, Mẫu Sơn. Phát hiện một số vị trí có quan hệ không chỉnh hợp giữa hệ tầng Hòn Gai với hệ tầng Bình Liêu, quan hệ chỉnh hợp giữa hệ tầng Mẫu Sơn với hệ tầng Nà Khuất. Bổ sung tài liệu cổ sinh cho hệ tầng Dưỡng Động, Bãi Cháy và các phân vị Đệ tứ (hệ tầng Vĩnh Phúc, Hải Hưng và Thái Bình).
     - Thu thập được các dữ liệu để chứng minh vùng nghiên cứu chịu tác động của ít nhất 6 pha biến dạng kiến tạo diễn ra trong môi trường dẻo, dòn - dẻo tới dòn.
     - Có một số phát hiện mới về vàng ở Hố Tông; thủy ngân, vàng ở Trại Gạo; kaolin trong tập 3 hệ tầng Hòn Gai và hệ tầng Dưỡng Động ở Chí Linh; cát thủy tinh trong trầm tích sông hệ tầng Hải Hưng ở Lệ Lợi.


Ảnh 6. Cuội sạn kết chứa hóa thạch hệ tầng Bãi Cháy phủ không chỉnh hợp trên hệ tầng Dưỡng Động tại Phúc Thành B, Kinh Môn


Ảnh 7. Hóa thạch động vật Huệ biển (Crinoidea) trong cuội sạn kết  (thuộc mặt cắt Ảnh 6)


Ảnh 8. Quan hệ chuyển tiếp giữa các thành tạo hệ tầng Mẫu Sơn trên hệ tầng Nà Khuất tại khu vực Yên Thế, Bắc Giang.


Ảnh 9. Cuội kết đa khoáng hệ tầng Hòn Gai phủ không chỉnh hợp trên các thành tạo lục nguyên vụn thô chứa tuf hệ tầng Bình Liêu khu vực Yên Dũng, Bắc Giang.


Ảnh 10. Hóa thạch thực vật dạng lá trong bột kết chứa silic hệ tầng Bãi Cháy.


Ảnh 11. Hóa thạch động vật trong sét bột kết hệ tầng Dưỡng Động tại khu vực Tân Dân, Chí Linh.


Ảnh 12. Các tập kaolin trong hệ tầng Dưỡng Động khu vực Chí Linh, Hải Dương

     3. Đề án Phố Lu – Bắc Than Uyên: đề án đã hoàn thành công tác trọng sa – địa hóa diện tích và 01 bước đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000. Bước đầu đề án có kết quả mới về địa chất và khoáng sản sau:
     - Phát hiện mới và ghi nhận một số vị trí hóa thạch động vật trong hệ tầng Nậm Mu (T3c nm).
     - Phát hiện và khoanh định 18 điểm biểu hiện khoáng hóa và 8 đới khoáng hóa sulfur có biểu hiện mang vàng, đồng.

Hỗ trợ trực tuyến