CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

     Ngày 27 tháng 12 năm 2014, tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, ngõ 208, Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã tổ chức công bố Quyết định của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam bổ nhiệm chức danh Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đối với ông Vũ Quang Lân.

     Tham dự buổi công bố quyết định có:
     1. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
     - Ông Bùi Vĩnh Kiên - Phó Tổng cục trưởng;
     - Bà Nguyễn Thị Mai Diên - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.
     2. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc: Các đồng chí trong Ban lãnh đạo Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Bí thư Đoàn Thanh niên và toàn thể cán bộ chủ chốt Liên đoàn.
     Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ông Bùi Vĩnh Kiên trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc cho ông Vũ Quang Lân.
     Trong bài phát biểu, ông Bùi Vĩnh Kiên giao nhiệm vụ cho tân Liên Đoàn trưởng lãnh đạo đơn vị phát huy truyền thống 55 xây dựng và phát triển của Liên đoàn. Tiếp tục lãnh đạo Liên đoàn luôn đoàn kết, đổi mới tư duy trong tổ chức quản lý, thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, duy trì và phát triển chuyên ngành Đo vẽ Bản đồ Địa chất và Điều tra Khoáng sản.
     Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Liên Đoàn trưởng Vũ Quang Lân cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, sự tín nhiệm của cán bộ và công nhân viên Liên đoàn đã giao trọng trách cho mình. Để đáp ứng được yêu cầu của vị trí công tác mới, ông Vũ Quang Lân hứa sẽ nỗ lực phấn đấu cùng Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Liên đoàn xây dựng Liên đoàn ổn định, phát triển, xứng đáng với truyền thổng 55 năm vẻ vang của Liên đoàn.


Ông Bùi Vĩnh Kiên - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm Liên Đoàn trưởng cho ông Vũ Quang Lân.


Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và đại diện Lãnh đạo Liên đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Hỗ trợ trực tuyến