HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2014 LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

     Ngày 05 tháng 02 năm 2015, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm 2014 tại trụ sở Văn Lâm - Hưng Yên. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên; tham dự Hội nghị còn có Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Lê Hồng Thái, đại diện của Văn phòng, Văn phòng Đảng ủy và các Vụ chức năng của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Tham dự Hội nghị về phía Liên đoàn có Ban Lãnh đạo Liên đoàn, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng Ban nữ công Liên đoàn, các đại biểu khách mời và 74 đại biểu được bầu từ các đơn vị trực thuộc, các phòng chức năng.

     Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại của Liên đoàn trong năm 2014, phân tích nguyên nhân của những tồn tại và đề ra các giải pháp thiết thực nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2015. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Liên đoàn là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2015, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, tiết kiệm và có nhiều phát hiện mới về địa chất và khoáng sản.
     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên ghi nhận các kết quả đã đạt được trong năm 2014 và biểu dương tinh thần lao động hăng say, nhiệt tình của cán bộ, viên chức và người lao động toàn Liên đoàn. Phó Tổng Cục trưởng đã chỉ rõ: Trong những năm tới, tuy có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cũng như toàn bộ viên chức và người lao động của Liên đoàn cần phát huy truyền thống 55 xây dựng và phát triển Liên đoàn, cố gắng nhiều hơn nữa trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho lực lượng cán bộ kỹ thuật để tiếp thu được trình độ khoa học công nghệ địa chất mới, tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới trong thời kỳ hội nhập. Liên đoàn cần tổ chức xây dựng chiến lược dài hạn trong công tác đào tạo cán bộ về địa chất và khoáng sản; đẩy mạnh công tác đào tạo, tự đào tạo, đào tạo lại cán bộ kỹ thuật. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học địa chất kế cận có năng lực tốt, yêu ngành, yêu nghề, đáp ứng yêu cầu công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản và các nghiên cứu chuyên đề trong giai đoạn hiện nay và lâu dài.
     Nhân dịp Hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho đại diện các cán bộ viên chức của Liên đoàn được nhận trong năm 2014.
     Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm 2014 của Liên đoàn đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2015 trong toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc nhằm đạt nhiều thành tích chào mừng 70 năm thành lập Ngành Địa chất, Đại hội Đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ XXI (2015-2020) tiến tới Đại hội Đảng các cấp và các ngày Lễ lớn của đất nước.


Ảnh 1: Phó Tổng cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ảnh 2: Liên Đoàn trưởng Vũ Quang Lân phát biểu tại Hội nghị


Ảnh 3: Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Lê Hồng Thái phát biểu tại Hội nghị

Ảnh 4: Phó Tổng cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho đại diện các cán bộ viên chức của Liên đoàn

Ảnh 5: toàn cảnh hội nghị.

Hỗ trợ trực tuyến