ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA HỌC - KINH TẾ LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2015 - 2017

     Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Liên đoàn, ngày 26/3/2015, Chi bộ Khoa học - Kinh tế đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2017 tại trụ sở Liên đoàn, Ngõ 208, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 9 đảng viên chính thức của Chi bộ.

     Đại biểu dự và chỉ đạo Đại hội: Đồng chí Vũ Quang Lân - Phó Bí thư  Đảng ủy, Liên đoàn trưởng.
     Đại hội đã sôi nổi thảo luận đóng góp cho Báo cáo kiểm điểm hoạt động nhiệm kỳ 2012 -2014 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.
     Đại hội trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu, chỉ đạo của đồng chí Vũ Quang Lân.
     Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 3 đồng chí:
     -  Đ/c La Mai Sơn - Bí thư chi bộ;
     -  Đ/c Nguyễn Văn Lực - Phó Bí thư chi bộ;
     -  Đ/c Vũ Thị Thanh Vân - Ủy viên.
     Đại hội Chi bộ Khoa học - Kinh tế lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2017 đã thành công tốt đẹp.


Đồng chí Vũ Quang Lân - Phó Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Chi ủy chi bộ Khoa học - Kinh tế khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2017
(Từ trái qua phải là các đ/c: Vũ Thị Thanh Vân, La Mai Sơn, Nguyễn Văn Lực)


Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa học - Kinh tế

Hỗ trợ trực tuyến