CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐOÀN (Bí thư đoàn TN)

 

Đ/c Nguyễn Tất Não

Bí thư Đoàn TN

(1969 – 1975)

Đ/c Phạm Công Mỹ

Bí thư Đoàn TN

(1975 – 1976)

 

Đ/c Trần Thảo

Bí thư Đoàn TN

(1976 – 1979)

Đ/c Nguyễn Ngọc Trang

Bí thư Đoàn TN

(1979 – 1982) 

 

Đ/c Ma Công Cọ

Bí thư Đoàn TN

 (1982 – 1983)

Đ/c Đặng Văn Đội

Bí thư Đoàn TN

 (1984 – 1986) 

 

Đ/c Đặng Hữu Đoàn

Bí thư Đoàn TN

 (1986 – 1994)

Đ/c Nguyễn Bá Minh

Bí thư Đoàn TN

 (1994 – 2000) 

 

Đ/c Trần Văn Long

Bí thư Đoàn TN

 (2000 – 2005)

Đ/c La Mai Sơn

Bí thư Đoàn TN

 (2005 - 2008) 

 

Đ/c Bùi Chí Tiến

Bí thư Đoàn TN

 (2008 - 2012)

Đ/c Nguyễn Trần Hùng

Bí thư Đoàn TN

 (2012 - 2015)

Hỗ trợ trực tuyến