HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy và thực hiện Nghị quyết cuộc họp giao ban mở rộng của Liên đoàn ngày 09/7/2015, ngày 17/7/2015, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, tổng kết những kết quả đạt được; xác định những tồn tại, thiếu sót, nguyên nhân của tồn tại và biện pháp khắc phục; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và kế hoạch năm 2015. Phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch, đạt chất lượng và hiệu quả, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ địa chất, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho CBCNV. Hăng hái thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Tài Nguyên và Môi trường, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Về dự Hội nghị có đồng chí Vũ Quang Lân, Bí thư đảng ủy, Liên Đoàn trưởng; đồng chí Nguyễn Công Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng; đồng chí Trần Văn Long, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn; đồng chí Phan Đình Huân Bí thư Đoàn Thanh niên. Các đồng chí trong BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn Liên đoàn; BTV Đoàn Thanh niên Liên đoàn; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị; Trưởng, Phó các phòng chức năng; Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị; các đồng chí là Chủ nhiệm các đề án; các đồng chí là Đội trưởng sản xuất. 

Chủ trì Hội nghị: đồng chí Vũ Quang Lân. 

Sau khi đồng chí Nguyễn Công Thuận trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015, Hội nghị đã có 8 ý kiến trao đổi, tham luận của đại diện các đơn vị, các phòng chức năng và Chủ nhiệm đề án. Các ý kiến tham luận đều nhất trí đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm như sau: 

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Liên đoàn tiếp tục thực hiện 03 đề án lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 là Mộc Châu, Bắc Giang, Phố Lu - Bắc Than Uyên; 10 đề án tính tiền sử dụng số liệu điều tra, thăm dò khoáng sản (đề án 186); 01 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ; 10 hợp đồng dịch vụ địa chất ký năm 2015 và các hợp đồng chuyển tiếp... 

Để triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ năm 2015, ngay từ đầu năm Liên đoàn đã đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân tồn tại, thiếu khuyết của công tác sản xuất trong năm 2014, từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm giảm bớt những tồn tại trong thời gian qua, ổn định và dần phát triển sản xuất. 

Kết quả chủ yếu Liên đoàn đạt được trong 6 tháng đầu năm: 

- Các nhiệm vụ thường xuyên (tổng kết đề án Mộc Châu, thực địa đề án Bắc Giang và Phố Lu - Bắc Than Uyên, đề tài KHCN cấp Bộ và nhiệm vụ bảo quản mẫu vật) cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; các đề án đang thi công đều có phát hiện mới về địa chất - khoáng sản, trong đó đáng chú ý là đề án Phố Lu - Bắc Than Uyên đã có những phát hiện mới về địa chất khu vực và bước đầu khoanh định được những diện tích triển vọng khoáng sản để điều tra chi tiết tiếp theo. 

- Công tác tính tiền sử dụng tài liệu điều tra, thăm dò địa chất và khoáng sản được thực hiện theo kế hoạch, một số đề án đã hoàn thành và được thanh lý hợp đồng. 

 - Công tác dịch vụ địa chất bước đầu có tiến triển hơn. 

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định; tăng lương trước thời hạn và tăng lương đúng hạn cho CBCNV. 

- Hoàn thành công tác quyết toán năm 2014; đã điều chỉnh và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc. 

- Hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp nhà 2 tầng và sắp xếp, bố trí cho CBCNV vào ở. Đã ổn định trụ sở làm việc ở Long Biên. 

- Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Liên đoàn và Đại hội Đoàn Thanh niên Liên đoàn. 

Về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Liên đoàn trong 6 tháng cuối năm 2015 là: 

Mục tiêu: 

-  Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ hợp đồng đặt hàng chuyên môn và các nhiệm vụ khác được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; đảm bảo đúng quy trình, quy phạm hiện hành. 

            - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dịch vụ địa chất, tăng cường hiệu quả của công tác dịch vụ địa chất. 

            - Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Địa chất Việt Nam và các ngày Lễ lớn của đất nước. 

            Nhiệm vụ chủ yếu: 

- Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thường xuyên cấp trên giao, cụ thể: 

            + Tổng kết, nộp lưu trữ báo cáo đề án Mộc Châu. 

            + Thi công bước IV nhóm tờ Phố Lu - Bắc Than Uyên và bước VII nhóm tờ Bắc Giang. 

- Kết thúc các đề án tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước. 

- Tiếp tục triển khai đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ theo mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu năm 2015. 

- Tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng dịch vụ địa chất đã ký kết; chủ động làm việc với các đối tác để thanh lý các hợp đồng còn dở dang không còn khả năng để thực hiện. 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao. 

Đồng thời, Hội nghị còn nêu rõ những mặt tồn tại của Liên đoàn trong 6 tháng đầu năm, xác định nguyên nhân của tồn tại; thống nhất những giải pháp chính để hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015; chuẩn bị nguồn lực để tiếp tục thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ nhà nước giao trong những năm tiếp theo trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn của Ngành Địa chất; ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV. 

Hội nghị kêu gọi toàn thể CBCNV Liên đoàn thống nhất ý chí, đoàn kết cùng vượt qua mọi khó khăn, xây dựng và phát triển Liên đoàn, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 55 năm của Liên đoàn.

Ảnh 1: Đồng chí Vũ Quang Lân chủ trì Hội nghị

 

 

Ảnh 2: Đồng chí Vũ Quang Lân trao Giấy khen của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho đại diện cán bộ công nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2014

 

 

 Ảnh 3: Đồng chí Nguyễn Công Thuận trao Giấy khen của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho Đoàn Địa chất Viễn thám - Đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2014

 

Ảnh 4: Đồng chí Trần Văn Long, Ủy viên BCH Công đoàn Tổng cục trao Giấy khen của Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho đồng chí Vũ Quang Lân

Hỗ trợ trực tuyến