KIỂM TRA THỰC ĐỊA ĐỀ ÁN BẮC GIANG

Thực hiện kế hoạch kiểm tra toàn diện đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Bắc Giang”, ngày 30/9/2015, Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tiến hành công tác kiểm tra tại thực địa đề án Bắc Giang. Tham gia Đoàn kiểm tra có:

 - Ông Phạm Trung Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn;

- TS. Nguyễn Bá Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

- Đại diện Vụ Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; các chuyên viên chính thuộc Vụ Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

- Đại diện Lãnh đạo Liên đoàn, Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch và tập thể tác giả đề án Bắc Giang thuộc đoàn Địa chất Viễn thám và Đoàn Địa vật lý 209.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực địa công tác đo sâu điện nghiên cứu cấu trúc vùng phủ và các trầm tích Đệ tứ ở phía bắc sông Đuống thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh do Đoàn Địa vật lý 209 thực hiện. Kết quả kiểm tra cho thấy đơn vị thi công đã nghiêm túc thực hiện quy trình, quy phạm trong công tác đo sâu điện; các sai số đều nằm trong giới hạn cho phép, các kết quả đo tin cậy. Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao chất lượng công tác đo sâu điện phục vụ công tác nghiên cứu địa chất ở vùng phủ của đề án Bắc Giang.

Ảnh 1. Đoàn kiểm tra cùng cán bộ kỹ thuật của Đoàn 209 và đề án Bắc Giang

 


 Ảnh 2. Bộ phận kỹ thuật đang tiến hành đo sâu điện và ghi kết quả đo

 

 Ảnh 3. Kỹ sư địa vật lý Phạm Văn Hùng đang sử dụng máy đo sâu điện

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến