KẾT QUẢ THI CÔNG THỰC ĐỊA BƯỚC IV, NĂM 2015 ĐỀ ÁN: LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000 NHÓM TỜ PHỐ LU – BẮC THAN UYÊN

  

Căn cứ hợp đồng đặt hàng số 012015/HĐĐH-NVCM ký ngày 22 tháng 4 năm 2015 giữa Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam với Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc về việc thực hiện bước IV đề án: Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Phố Lu – Bắc Than Uyên; Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã giao thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng đặt hàng nêu trên cho đề án Phố Lu - Bắc Than Uyên tại Phiếu giao việc số 90-PGV/BĐMB-KTKH ngày 24 tháng 4 năm 2015. 

Trong điều kiện thi công khó khăn về địa hình, giao thông, thời tiết khắc nghiệt trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu; để giải quyết mục tiêu, nhiệm vụ, khối lượng và giá trị theo hợp đồng đặt hàng, tập thể đề án Phố Lu - Bắc Than Uyên thuộc Đoàn Đo vẽ bản đồ địa chất và Đoàn Địa vật lý 209 đã sớm triển khai công tác thực địa ngay từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 7 kết thúc thực địa. Sau hơn 3 tháng thi công thực địa, tập thể tác giả đề án đã hoàn thành cơ bản khối lượng, giá trị được giao. 

Kết quả thi công thực địa đã được Đoàn kiểm tra của Tổng cục đợt (25-28/6/2015), Đoàn kiểm tra, nghiệm thu của Liên đoàn qua 02 đợt (đợt 1: 28/5-01/6/2015, đợt 2: 25-28/6/2015) ghi nhận, khối lượng các hạng mục công việc đề án đã hoàn thành: 

- Điều tra địa chất khoáng sản sơ bộ 520 km2; 

- Điều tra khoáng sản chi tiết hóa 15 km2; 

- Lấy mẫu trọng sa sườn 1: 10.000: 370 mẫu; 

- Công tác địa vật lý: đo điện trường thiên nhiên: 2000 điểm; đo mặt cắt phân cực kích thích: 1000 điểm; đo mặt cắt liên hợp: 2000điểm; đo sâu phân cực kích thích: 20 điểm; đo từ mặt đất: 3000 điểm; đo xạ mặt cắt chi tiết: 933 điểm. 

- Thi công: 764,6 m3 hào, 200 m3 dọn sạch vỉa lộ; 

- Lấy mẫu kiểm tra trọng sa - trầm tích dòng, mẫu rãnh và các loại mẫu phân tích đi kèm… 

Công tác điều tra địa chất, khoáng sản sơ bộ được đề án thực hiện trên diện tích 520 km2 thuộc các tờ bản đồ F-48-40- C (Bản Nà Ngò), F-48-40-D (Bản Hoàng Hà). Các lộ trình được bố trí dọc theo các hệ thống khe, suối, đường mòn cắt phương cấu trúc chung của vùng. Trên diện tích 520 km2 đã tiến hành 637 km lộ trình với tổng số 1567 điểm khảo sát, đạt trung bình 1,22 km/1km², trong đó diện tích vùng chuẩn Nậm Bai tỷ lệ 1:25.000: 100 km2 đã tiến hành 160 km lộ trình với tổng số 525 điểm khảo sát, đạt 1,6 km /1km². 

Từ các lộ trình khảo sát điều tra địa chất - khoáng sản, bước đầu tập thể tác giả đã phân chia và khoanh định chính xác ranh giới địa chất các phân vị địa chất: Mường Trai, Nậm Mu, Suối Bàng, Yên Châu, Pu Tra, các thành tạo trầm tích Đệ tứ; các phức hệ Suối Chiềng, Phu Sa Phìn, Tú Lệ, Cốc Pìa. Kết quả đo vẽ đã phát hiện, ghi nhận được 40 điểm hóa thạch động vật, thực vật trong hệ tầng Mường Trai, Nậm Mu, Suối Bàng; ghi nhận, xác định nhiều vị trí quan hệ không chỉnh hợp, xuyên cắt giữa các phân vị địa chất. 

Kết quả điều tra địa chất - khoáng sản vùng chuẩn Nậm Bai bước đầu đã khoanh định được 5 đới khoáng hóa thuộc 3 loại hình khoáng sản chính: sắt, vàng, than đá. 

Công tác điều tra khoáng sản chi tiết tỷ lệ 1:10.000 vùng Hứa Cuổi được tiến hành theo thiết kế, các lộ trình cắt phương cấu trúc, khống chế hết các đới quặng, đảm bảo yêu cầu về mật độ với tổng số điểm khảo sát 304, đạt tỷ lệ 20 điểm/km2. Kết quả công tác điều tra khoáng sản chi tiết vàng vùng Hứa Cuổi đã ghi nhận 7 dải khoáng hóa và 2 mạch khoáng hóa đơn lẻ, ngoài ra còn ghi nhận các điểm biểu hiện khoáng hóa đơn lẻ. 

Công tác địa vật lý mỏ vùng Hứa Cuổi được tiến hành đo theo thiết kế, trình tự thi công các phương pháp phù hợp, đúng quy định. Kết quả xác định được 39 điểm dị thường, khoanh nối được 7 dải dị thường khá trùng khớp với tài liệu địa chất, từ đó định hướng cho thi công các công trình khai đào nhằm phát hiện quặng nằm dưới lớp phủ. 

Ngoài ra, các nghiên cứu kết hợp như tai biến địa chất, địa chất thủy văn đã được các tác giả thu thập tài liệu và thành lập đầy đủ các dạng tài liệu theo quy chế hiện hành. 

Trên cơ sở các kết quả đạt được trong trong công tác thực địa, cùng với kết quả phân tích mẫu và tổng hợp tài liệu văn phòng bước IV sẽ có đủ cơ sở khoa học để làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng nghiên cứu và đề xuất diện tích điều tra khoáng sản chi tiết tỷ lệ 1:10.000.

 

Đoàn kiểm tra của Liên đoàn

kiểm tra tại thực địa đề án

Phố Lu – Bắc Than Uyên tháng 5/2015

 

 Thi công hào tại điểm điều tra

khoáng sản chi tiết vàng vùng Hứa Cuổi

Hóa thạch động vật được phát hiện trong hệ tầng Mường Trai

Hóa thạch thực vật được phát hiện trong hệ tầng Suối Bàng

 

 

Hỗ trợ trực tuyến