CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH PHÓ LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG

Ngày 02/11/2015, tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Liên đoàn đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đối với ông Nguyễn Công Thuận.

 Thành phần tham gia hội nghị: Đồng chí: Vũ Quang Lân, Bí thư Đảng ủy, Liên Đoàn trưởng; Đồng chí: Trần Văn Long Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn; Đồng chí: Phan Đình Huân, Bí thư Đoàn thanh niên Liên đoàn; Các đồng chí là Trưởng, Phó các Phòng quản lý và các đơn vị trực thuộc; các đồng chí là Chủ nhiệm đề án. 

Ông Nguyễn Công Thuận, Tiến sỹ Địa chất được bổ nhiệm chức danh Phó Liên đoàn trưởng ngày 12/11/2010. Trong quá trình 5 năm giữ chức vụ đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp cho đồng chí Liên Đoàn trưởng thực hiện tốt các nhiệm vụ Nhà nước giao. Đồng chí Thuận tiếp tục được tín nhiệm và được cấp trên bổ nhiệm lại chức vụ Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc kể từ ngày 12/11/2015.

Đồng chí Vũ Quang Lân, Bí thư Đảng ủy, Liên Đoàn trưởng trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Công Thuận

Hỗ trợ trực tuyến