CÔNG TÁC KIỂM TRA, NGHIỆM THU THỰC ĐỊA NĂM 2016

Trong tháng 6-7, Hội đồng nghiệm thu Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức công tác nghiệm thu thực địa với các đề án, nhiệm vụ do Liên đoàn thực hiện trong năm 2016, bao gồm:

 - Đề án “Lập Bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 nhóm tờ Phố Lu - Bắc Than Uyên”, do Đoàn Đo vẽ bản đồ địa chất thực hiện.

- Đề án “Lập Bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 nhóm tờ Bắc Giang”, do Đoàn Địa chất Viễn thám thực hiện.

- Đề án "Điều tra, đánh giá khoáng sản vàng và các khoáng sản đi cùng (wolfram, thiếc, chì, kẽm, đồng) khu vực Vị Xuyên - Bắc Quang, tỉnh Hà Giang", do Đoàn Địa chất Viễn thám thực hiện.

-  Đề án "Điều tra, đánh giá khoáng sản chì, kẽm, vàng và các khoáng sản đi cùng (thiếc, wolfram) khu vực Xín Mần - Quang Bình - Bắc Hà, thuộc tỉnh Hà Giang và Lào Cai", do Đoàn Đo vẽ bản đồ địa chất thực hiện.

Tham gia công tác nghiệm thu có các đồng chí:

TS. Vũ Quang Lân, Liên đoàn trưởng, Chủ tịch Hội đồng;

TS. Nguyễn Công Thuận, Phó Liên đoàn trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng;

Các Ủy viên: ThS. La Mai Sơn, KS. Nguyễn Văn Lực, KS Nguyễn Trọng Dũng, KS Trần Văn Long, KS. Trần Văn Hạnh.

Lãnh đạo các đơn vị, chủ nhiệm và cán bộ kỹ thuật của các đề án.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giao thông đi lại rất khó khăn, cán bộ công nhân viên các đơn vị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm nghiệm thu, các đề án cơ bản hoàn thành khối lượng thực địa năm 2016; giải quyết được mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra; có một số phát hiện mới về địa chất và khoáng sản. Các tài liệu, sản phẩm trình Hội đồng nghiệm thu đảm bảo yêu cầu về chất lượng kỹ thuật, đúng quy trình quy phạm hiện hành.

 

Kiểm tra công tác khoan máy tại đề án "Điều tra, đánh giá khoáng sản vàng và các khoáng sản đi cùng (wolfram, thiếc, chì, kẽm, đồng) khu vực Vị Xuyên - Bắc Quang, tỉnh Hà Giang"

 

 Kiểm tra công tác đo từ đề án “ Lập Bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50 000 nhóm tờ Phố Lu - Bắc Than Uyên”

 

 Kiểm tra công tác lấy mẫu lõi khoan

 

 

 Kiểm tra thi công công trình hố đề án Phố Lu

  

 Kiểm tra công tác đo địa vật lý đề án Bắc Giang

Hỗ trợ trực tuyến