PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG LẠI HỒNG THANH GẶP MẶT CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

Ngày 12/7/2016, tại trụ sở Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội; đồng chí Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Liên đoàn; tham gia buổi làm việc có các đồng chí:

 Về phía Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có:

Đồng chí Nguyễn Bá Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất;

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục;

Đồng chí Tống Tiến Định, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

Về phía Liên đoàn có:

Đồng chí  Vũ Quang Lân, Liên Đoàn trưởng;

Đồng chí Nguyễn Công Thuận, Phó Liên đoàn trưởng;

Đồng chí Trần Văn Long, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí là Trưởng, Phó các phòng quản lý và Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.

Đồng chí Vũ Quang Lân thay mặt lãnh đạo Liên đoàn báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016.

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Hồng Thanh phát biểu ý kiến đánh giá cao vai trò lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt và tinh thần làm việc với trách nhiệm cao của CBCNV trong Liên đoàn. Đồng chí cũng đề nghị Liên đoàn cần có những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 và những năm tiếp theo; trong đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và các nhiệm vụ khác được giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy trình, quy phạm hiện hành.

- Tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu chuyên sâu, đặc biệt là nghiên cứu về khoáng sản ẩn sâu.

- Rà soát đánh giá hiện trạng thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục chương trình đào tạo, tiếp nhận cán bộ kỹ thuật trẻ để bổ sung nguồn lao động chuyên môn thay thế; lựa chọn đào tạo chuyên sâu đối với những cán bộ kỹ thuật có năng lực. Liên đoàn cần quan tâm nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

Phó Tổng cục trưởng Lại Hồng Thanh tin tưởng với truyền thống 57 năm xây dựng và trưởng thành của Liên đoàn, cùng với tinh thần trách nhiệm cao, vượt khó khăn của đội ngũ cán bộ chủ chốt và toàn thể CBCNV, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao, ổn định và nâng cao đời sống của người lao động. Xứng đáng với truyền thống của Liên đoàn và sự tin cậy của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Vũ Quang Lân, Liên Đoàn trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016

 

 Đồng chí Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

 Đồng chí Trần Văn Long, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính báo cáo kết quả thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

 

 Đồng chí Vũ Xuân Lực, Đoàn trưởng Đoàn Địa chất Viễn thám phát biểu tại hội nghị

 

Đồng chí Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng chụp ảnh kỷ niệm với tập thể cán bộ chủ chốt của Liên đoàn

Hỗ trợ trực tuyến