ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM

Ngày 13/7/2016, tại trụ sở Trung tâm phân tích thí nghiệm, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên đã diễn ra Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ XVI.

Tới dự Đại hội gồm có:

Đ/c Trần Văn Long - Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn

Đ/c Trần Thị Oanh - Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm

- Toàn thể các đồng chí là đoàn viên công đoàn của Trung tâm phân tích thí nghiệm.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn và phương hướng, nhiệm vụ của hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2016-2019.

Đại hội đã bầu được 02 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Phân tích thí nghiệm nhiệm kỳ 2016-2019 là:

- Đ/c Lê Thị Tuyết Mai

- Đ/c Phan Đình Huân

Tại Đại hội này đồng chí Trần Văn Long đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Trung tâm Phân tích thí nghiệm. Trong 5 năm qua, Công đoàn kết hợp với chính quyền luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, công việc và thu nhập của CBCNV luôn ổn định. Tổ chức tốt các hoạt động thi đua trong đơn vị góp phần đáng kể vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chung của Liên đoàn và phong trào hoạt động Công đoàn.

 Đại hội Công đoàn Trung tâm Phân tích thí nghiệm lần thứ XVI (Nhiệm kỳ 2016-2019)

 

 Đồng chí Trần Văn Long - Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

 Đồng chí Trần Văn Long và đồng chí Trần Thị Oanh chụp ảnh cùng BCH Công đoàn Trung tâm Phân tích thí nhiệm kỳ 2016-2019

Hỗ trợ trực tuyến