HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Liên đoàn, ngày 26/7/2016 tại Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

 Về dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí:

- Đồng chí Lại Hồng Thanh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

- Đồng chí Bùi Thị Mai Lan – Phó Chánh Văn phòng;

- Đồng chí Nguyễn Bá Minh – Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất;

- Đồng chí Tống Tiến Định – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Đồng chí Đặng Quang Khải – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

Về phía Liên đoàn có các đồng chí:

- Đồng chí Vũ Quang Lân – Liên đoàn trưởng;

- Đồng chí Nguyễn Công Thuận – Phó Liên đoàn trưởng;

- Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chấp hành Công đoàn Liên đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Lãnh đạo các đơn vị, các phòng quản lý, Bí thư các chi bộ, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị, Chủ nhiệm các đề án và các đồng chí là Đội trưởng ở các đề án.

Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, tổng kết những kết quả đạt được, những thiếu sót tồn tại, nguyên nhân và biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị đã thông qua những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch đạt chất lượng và hiệu quả, đồng thời tổ chức các hoạt động dịch vụ địa chất đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho CBCNV. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV và người lao động.

Trong 6 tháng cuối năm 2016, Liên đoàn tập trung nhân lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cấp trên giao, cụ thể là:

- Tổng kết, nộp lưu trữ báo cáo đề án Bắc Giang.

- Thực hiện bước V đề án Phố Lu - Bắc Than Uyên.

- Trình thẩm định 04 đề án thuộc đề án Chính phủ.

- Hoàn thành nhiệm vụ của đề án điều tra, đánh giá quặng barit Pò Tấu.

- Hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của 02 đề án điều tra khoáng sản do doanh nghiệp góp vốn. Chuẩn bị diện tích để điều tra đánh giá khoáng sản ở tỷ lệ 1:10.000.

- Kết thúc 01 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ và 01 đề tài cấp cơ sở.

- Chuẩn bị tốt cho việc tổ chức thi công đề án Tú Lệ vào năm 2017.

- Giải đoán ảnh cho đề án Điều tra địa chất công trình ven biển (do Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển chủ trì) và giải đoán ảnh cho đề án Điều tra đánh giá tiềm năng cát trắng miền Trung (do Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ chủ trì).

2. Xây dựng kế hoạch năm 2017 trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Kết thúc các nhiệm vụ tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước.

4. Thực hiện tốt công tác giám sát thi công các đề án thăm dò khoáng sản do Tổng cục giao (trước mắt là giám sát thi công thăm dò đá hoa ở Yên Bái).

5. Tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng dịch vụ địa chất đã ký kết, chủ động làm việc với các đối tác để thanh lý các hợp đồng còn dở dang không còn khả năng để thực hiện.

6. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư cho dự án “Xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc”.

7. Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khác khi được cấp trên giao.

 

 Đồng chí Vũ Quang Lân, Liên Đoàn trưởng điều hành Hội nghị

 

 Đồng chí Nguyễn Công Thuận thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

 

 Đồng chí Trần Văn Long báo cáo kết quả thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

 

 Đồng chí Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

 Đồng chí Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng trao Giấy khen của Tổng cục trưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2015

 

 Đồng chí Trần Văn Long, thay mặt BCH Công đoàn Tổng cục trao Giấy khen của Công đoàn Tổng cục cho các đồng chí có thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2015

 

 Toàn cảnh Hội nghị

Hỗ trợ trực tuyến