ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN LẦN THỨ X

Ngày 16/9/2016, tại Hội trường Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên đã diễn ra Đại hội Công đoàn cơ quan lần thứ X (nhiệm kỳ 2016-2019).

 Tới dự Đại hội gồm có:

Đ/c Vũ Quang Lân - bí thư Đảng ủy - Liên đoàn trưởng

Đ/c Trần Văn Long - Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn

- Toàn thể các đồng chí là đoàn viên công đoàn của Cơ quan Liên đoàn.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn  2013-2016 và phương hướng, nhiệm vụ của hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2016-2019.

Đại hội đã bầu được 03 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2016-2019 là:

1 - Đ/c Thái Lệ Hương

2 - Đ/c Nguyễn Văn Lực

3- Đ/c Vũ Thị Thanh Vân

Tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Long; Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn cơ quan. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan luôn luôn là lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào hoạt động của Công đoàn Liên đoàn. Trong quá trình hoạt động kết hợp chặt chẽ với  Chính quyền để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Việc làm và thu nhập của CBCNV luôn ổn định. Tổ chức tốt các hoạt động thi đua trong đơn vị góp phần đáng kể vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chung của Liên đoàn và phong trào hoạt động Công đoàn. 


Đồng chí Nguyễn Văn Lực trình bày báo cáo hoạt động Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2013-2016

 

 Các đồng chí trúng cử BCH Công đoàn Cơ quan khóa X

 

Đồng chí Trần Văn Long - Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn phát biểu tại Đại hội

 

 Đồng chí Vũ Quang Lân - Bí thư Đảng ủy - Liên đoàn trưởng phát biểu tại Đại hội

 

CBCNV Cơ quan Liên đoàn chụp ảnh lưu niệm

Hỗ trợ trực tuyến