HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Được sự đồng ý của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 năm 2016, Đoàn công tác của Tổng cục đến làm việc với Cục Địa chất Nhật Bản nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm về lập, hiệu đính và lắp ghép bản đồ địa chất. Tham gia Đoàn công tác có:

 1. TS. Quách Đức Tín, Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

            2. TS. Vũ Quang Lân, Liên đoàn trưởng, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc;

            3. Ông Thái Quang, Liên đoàn trưởng, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam;

            4. Ông Trần Văn Thảo, Liên đoàn trưởng, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ;

            5. Ông La Mai Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật – Kế hoạch, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc.

            Trong thời gian làm việc ở Nhật Bản, Đoàn công tác đã trình bày 02 báo cáo:

            1/ TS. Quách Đức Tín trình bày Báo cáo quốc gia giới thiệu về điều kiện địa chất và tài nguyên khoáng sản của Việt Nam, về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, và về các dự án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản chủ yếu do Tổng cục đang và sẽ chủ trì thực hiện.

           2/ TS. Vũ Quang Lân trình bày báo cáo kết quả đề tài cấp Bộ về Xây dựng các tiêu chí và quy trình kỹ thuật nhằm hiệu đính, lắp ghép bản đồ địa chất - khoáng sản tỷ lệ 1:50.000.

           Các nhà địa chất thuộc Cục Địa chất Nhật Bản đã trao đổi với Đoàn công tác về quy trình và kinh nghiệm thành lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000, 1:50.000; lắp ghép bản đồ địa chất 1:200.000 để xuất bản; thành lập bản đồ địa chất đơn giản trên cơ sở các bản đồ đã có để đưa lên Internet phục vụ rộng rãi cộng đồng.

            Ngoài ra, Đoàn công tác còn nghe đại diện Cục Địa chất Nhật Bản giới thiệu về các chương trình, dự án sắp tới của Cục Địa chất Nhật Bản, về kết quả các dự án hợp tác giữa Cục Địa chất Nhật Bản với Việt Nam trong nghiên cứu địa chất Đệ tứ, sự biến đổi khí hậu,… ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. Đoàn công tác đã tham quan Bảo tàng Địa chất, Bảo tàng Địa lý của Nhật Bản và tham gia khảo sát thực địa ở một số vị trí gần Tsukuba và Tokyo. 


Chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo và các nhà địa chất, Cục Địa chất Nhật Bản

 

 TS. Vũ Quang Lân trình bày báo cáo kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ

 

 TS. Saito trình bày kết quả 03 dự án hợp tác giữa Cục Địa chất Nhật Bản với Việt Nam

 

 Trao đổi với các nhà địa chất Nhật Bản về quy trình và kinh nghiệm thành lập bản đồ địa chất

 

 Tham quan Bảo tàng Địa chất Nhật Bản

Hỗ trợ trực tuyến