ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM LẦN THỨ XIX (NHIỆM KỲ 2016 – 2018)

Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng ủy Liên đoàn, ngày 27/10/2016 Chi bộ Trung tâm Phân tích thí nghiệm đã tiến hành Đại hội Chi bộ lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2016-2018). Tham dự Đại hội có 7 đảng viên chính thức.

 Về dự và chỉ đạo Đại hội có:

          - Đ/c Vũ Quang Lân - Bí thư Đảng uỷ, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc;

           - Đ/c Cù Văn Dũng, thường trực Văn phòng Đảng ủy Liên đoàn.

Đại hội đã tiến hành thảo luận Báo cáo công tác Chi bộ nhiệm kỳ XVIII và phương hướng nhiệm kỳ XIX. Đại hội đã nghị quyết các nội dung sau:

I- Về đánh giá tình hình công tác nhiệm kỳ XVIII

Đại hội nhất trí cao với Báo cáo của Chi bộ đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau: Nhiệm kỳ XVIII, Chi bộ đã hoàn thành toàn diện 5 mục tiêu đề ra. Chi bộ cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với chất lượng tốt, ổn định và phát triển công tác phân tích thí nghiệm; tăng cường hợp đồng dịch vụ địa chất để nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

II- Về phương hướng nhiệm kỳ XIX

1. Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch hàng năm Liên đoàn giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc theo từng đề án.

2. Nâng cao chất lượng công tác phân tích thí nghiệm, CBCNV trong Trung tâm tự học tập, tự đào tạo để một người giỏi một việc, biết nhiều việc.

3. Tìm kiếm thêm việc làm để tăng thêm thu nhập đảm bảo cuộc sống cho CBCNV.

4. Phấn đấu hàng năm đều đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đạt đảng viên đủ tư cách thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 1 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiệm kỳ XIX kết nạp 01 đảng viên.

III. Các biện pháp thực hiện

1. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy trình, quy định về gia công- phân tích mẫu, thực hiện tốt công tác kiểm tra nội, ngoại mẫu phân tích để luôn giữ vững chất lượng các loại mẫu do Trung tâm gia công - phân tích.

2. Kịp thời nắm bắt các yêu cầu của các đề án để điều phối công việc giữa các bộ phận nhằm đảm bảo tiến độ cho các đề án trong và ngoài Liên đoàn.

3. Bố trí những cán bộ có tay nghề khá kèm cặp và hướng dẫn các cán bộ trẻ nhanh chóng nắm được quy trình phân tích, nâng cao tay nghề.

4. Tiếp tục tìm kiếm thêm việc làm và mở rộng lĩnh vực tìm kiếm các đối tác để có thể cân đối việc làm giữa các bộ phận trong đơn vị, tăng thêm thu nhập cho CBCNV. Chăm lo đời sông vật chất và tinh thần cho CBCNV.

5. Thực hiện sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ đảng với nội dung thiết thực và phù hợp, làm tốt công tác phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên.

6. Tạo điều kiện tốt cho các tổ chức Công đoàn, đoàn Thanh niên cơ sở hoạt động, phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình góp phần thiết thực vào thực hiện mục tiêu của đơn vị và đóng góp tốt vào công tác xây dựng và phát triển đảng.

            Đại hội đã bầu Chi uỷ mới gồm 01 đồng chí: Trần Thị Oanh thay mặt Đại hội điều hành các.

 Toàn cảnh Đại hội

 

 Đông chí Vũ Quang Lân phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

 Đ/c Vũ Quang Lân tặng hoa chúc mừng đ/c Trần Thị Oanh, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2016-2018

 

 Tập thể Chi bộ Trung tâm Phân tích thí nghiệm

Hỗ trợ trực tuyến