CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ ĐOÀN TRƯỞNG ĐOÀN ĐỊA VẬT LÝ 209

Thực hiện công văn số 3045/ĐCKS-TCCB ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý.

Ngày 08  tháng 12 năm 2016, tại Đoàn Địa vật lý 209 tổ chức công bố Quyết định của Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, bổ nhiệm KS. Phạm Văn Hùng, kỹ sư Địa vật lý giữ chức Phó Đoàn trưởng Đoàn Địa vật lý 209 từ ngày 01 tháng 12 năm 2016.

Tới dự có TS. Vũ Quang Lân, Liên Đoàn trưởng;  KS. Trần Văn Long, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính; tham dự có lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức Đoàn Địa vật lý 209.

 

Đồng chí Vũ Quang Lân, Liên đoàn trưởng trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Phạm Văn Hùng

Lãnh đạo Liên đoàn, lãnh đạo đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng với đồng chí Phạm Văn Hùng

Tại hội nghị này đồng chí Vũ Quang Lân có bài phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho KS. Phạm Văn Hùng. Năm 2017, cũng như những năm tiếp theo Đoàn Địa vật lý 209 còn rất nhiều khó khăn. Với cương vị mới, đồng chi Hùng hãy phát huy năng lực giúp đồng chí Đoàn trưởng lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Địa vật lý 209 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hỗ trợ trực tuyến