HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII

Thực hiện KH số 113-KH/ĐV ngày 15/12/2016 của Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW4 khóa XII. 

 Ngày 29/12/2016 tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Đảng bộ Liên đoàn đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết TW4 khóa XII.

Về dự Hội nghị:

- Đồng chí Vũ Quang Lân, Bí thư Đảng ủy (thay mặt BTV, truyền đạt toàn văn nội dung Nghị quyết TW4);

- Các đồng chí trong BCH Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc.

Đồng chí Vũ Quang Lân, Bí thư Đảng ủy trình bày nội dung cơ bản Nghị quyết TW4 khóa XII.

Toàn cảnh hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII.

- Tại Hội nghị này, đảng viên trong Đảng bộ đã được nghe quán triệt toàn bộ nội dung Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng, về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

- Trên cơ sở những vấn đề đã được đề cập trong Nghị quyết TW4, đồng chí Vũ Quang Lân đã nêu ra nội dung mà Đảng bộ Liên đoàn cần phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Giao cho các Chi bộ tiếp tục triển khai đến từng đơn vị,  thực hiện hiệu quả để Đảng bộ Liên đoàn thực sự là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Hỗ trợ trực tuyến