HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2016

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 91/CV-CĐĐCKS ngày 28/12/2016 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động; được sự đồng ý của Tổng cục địa chất và Khoáng sản VN, ngày 19 tháng 01 năm 2017 tại trụ sở Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Liên đoàn tổ chức Hội nghị đại biểu CBVC năm 2016. Hội nghị diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chuẩn bị đón xuân Đinh Dậu năm 2017. 

- Dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có đồng chí Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng; đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục; đồng chí Lê Duy Đông, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chánh VP Đảng ủy Tổng cục.

 - Các đồng chí đại diện VP Đảng ủy, VP Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; các đồng chí đại diện các Vụ và Văn phòng Tổng cục.

- Đơn vị bạn có đồng chí Nguyễn Tiến Thành Liên đoàn trưởng; đồng chí Trần Ngọc Diễn, Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất và khoáng sản biển.

Về phía Liên đoàn có đồng chí Vũ Quang Lân, Bí thư đảng uỷ, Liên Đoàn trưởng; đồng chí Nguyễn Công Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng; đồng chí Trần Văn Long, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn; đồng chí Phan Đình Huân, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Vũ Thị Thanh Vân, Trưởng Ban nữ công; đồng chí Trần Văn Hạnh, Trưởng ban thanh tra nhân dân và 76 đại biều bầu từ các đơn vị cơ sở.

Hội nghị đã nghe trình bày và thảo luận về 4 báo cáo:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2017.

- Kết quả thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước năm 2017.

- Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị cơ sở.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016: Liên đoàn thực hiện tốt các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản từ nguồn vốn ngân sách cấp và nguồn vốn do doanh nghiệp góp, hoàn thành công tác lập 04 đề án thành phần thuộc đề án Chính phủ, hoàn thành 01 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ và 01 đề tài cấp cơ sở, thực hiện nhiệm vụ đặc thù bảo quản mẫu vật địa chất, các nhiệm vụ tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu địa chất và khoáng sản, giám sát đề án thăm dò và các hợp đồng dịch vụ địa chất. Đến thời điểm 31/12/2016, Liên đoàn đã cơ bản hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao của các đề án, nhiệm vụ. Các đề án thực địa đều có phát hiện mới về địa chất và khoáng sản; đặc biệt là phát hiện quặng wolfram có triển vọng lớn ở khối cấu trúc Sông Chảy.

Về nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn trong năm 2017:

- Hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ bước VI đề án  Phố Lu - Bắc Than Uyên.

- Hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ bước II đề án Tú Lệ.

- Hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 các đề án Vị Xuyên, Xín Mần. Thực hiện tốt việc lập đề án và tổ chức thi công các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do doanh nghiệp góp vốn.

- Thực hiện tốt công tác bảo quản mẫu vật địa chất và khoáng sản.

- Hoàn thành các nhiệm vụ 186 chuyển tiếp.

- Thực hiện các nhiệm vụ của đề án Chính phủ khi được Bộ và Tổng cục giao.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do Bộ và Tổng cục giao.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các hợp đồng dịch vụ địa chất chuyển tiếp và các hợp đồng ký trong năm 2017. Phấn đấu mức thu từ hợp đồng dịch vụ năm 2017 cao hơn năm 2016.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, đồng chí Lại Hồng Thanh biểu dương những thành tích đã đạt được của Liên đoàn trong năm 2016; đồng thời, đồng chí đã chỉ rõ những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm Liên đoàn cần thực hiện trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Để thích ứng với điều kiện chung hiện nay của toàn Ngành, nguồn vốn Liên đoàn được giao trong năm 2017 và những quy định mới của Nhà nước; Hội nghị thống nhất những biện pháp cần được tiếp tục thực hiện như sau:

1. Về tổ chức sản xuất:

- Hoàn thành có chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được giao, đảm bảo thực hiện tuân thủ theo đúng các văn bản hướng dẫn và quy trình, quy phạm hiện hành.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu thực tế, phù hợp thống nhất với nội dung tổ chức quản lý của Ngành.

- Thực hiện bổ sung nguồn cán bộ quy hoạch giai đoạn 2016 – 2021. 

2. Về công tác dịch vụ địa chất và sản xuất khác: tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị, tranh thủ các cơ hội để ký được nhiều hợp đồng mới và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác dịch vụ địa chất.

3. Về nâng cao hiệu quả công tác điều tra địa chất, khoáng sản:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kỹ thuật tại thực địa và trong phòng ở cấp Liên đoàn và các đề án.

- Tiếp tục chương trình đào tạo trọng điểm để có nguồn lao động chuyên môn bổ sung thay thế; đồng thời tuyển dụng bổ sung lực lượng lao động phù hợp với nhu cầu để thực hiện các nhiệm vụ địa chất; đào tạo cán bộ kế cận. 

4. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động; cân đối sắp xếp nhân lực cho việc thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

5. Phát động phong trào thi đua lao động, đoàn kết, sáng tạo nhằm thực hiện hoàn thành toàn diện mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch 2017.

Phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Tổng cục, Liên đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên phát huy nội lực, kề vai sát cánh vượt mọi khó khăn, tin tưởng và hướng tới tương lai để hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch năm 2017, tạo đà cho thực hiện tốt các mục tiêu giai đoạn 2016-2020. Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 72 năm thành lập Ngành, chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.

 

Đồng chí Vũ Quang Lân, Liên Đoàn trưởng, đồng chí Trần Văn Long, Chủ tịch công đoàn Liên đoàn điều hành hội nghị

 

Đồng chí Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đồng chí Lại Hồng Thanh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ông Đinh Thế Tân, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng.

 

Đồng chí Lê Duy Đông Phó bí thư thường trực, Chánh VP Đảng ủy Tổng cục trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đ/c Lê Hữu Thảo và Đ/c Nguyễn Đức Nhượng.

 

Đồng chí Lại Hồng Thanh trao Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Đ/c Vũ Quang Lân, Đ/c Nguyễn Công Thuận, Đ/c Trần Văn Long và Đ/c Hoàng Bá Quyết.

Đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục trao Bằng khen của Công đoàn Viên chức VN cho Đ/c Trần Văn Long, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn.

Hỗ trợ trực tuyến