KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA CÁC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ DO LIÊN ĐOÀN THỰC HIỆN NĂM 2016

Năm 2016, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản từ nguồn vốn ngân sách cấp và nguồn vốn do doanh nghiệp góp, tham gia lập 04 đề án thành phần thuộc đề án Chính phủ, các đề tài khoa học - công nghệ, giải đoán ảnh viễn thám cho đề án đánh giá tiềm năng cát trắng và đề án 47, các nhiệm vụ tính tiền hoàn trả sử dụng số liệu và các nhiệm vụ sản xuất dịch vụ địa chất. Sau đây là một số kết quả chủ yếu của các đề án, nhiệm vụ được thực hiện trong năm 2016:

1. Nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

1.1. Đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Bắc Giang”hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ bước VIII (2016) và công tác lập báo cáo tổng kết đề án. Các sản phẩm của đề án được thành lập đúng theo đề án và quy định về sản phẩm giao nộp của đề án lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000.

Báo cáo kết quả thực hiện đề án đã được thẩm định ở Hội đồng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam với kết quả đạt loại khá.

            1.2. Đề án“Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Phố Lu - Bắc Than Uyên”:

          Các kết quả đạt được: công tác đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 và 1:25.000 đã khoanh địnhchính xác diện lộ, phân chia và mô tả các phân vị địa chất: hệ tầng Cam Đường, Hà Giang, Bản Diệt, Phan Lương và các thành tạo Đệ t; phức hệ biến chất Núi Con Voi, Ngòi Chi, Sin Quyền và các phức hệ magma Bảo Hà, Xóm Giấu, Po Sen. Trong diện tích đo vẽ vùng chuẩn đã ghi nhậnđược các thân khoáng graphit, các điểm biểu hiện khoáng sản graphit, kaolin, bước đầu đã khoanh định diện tích điều tra khoáng sản chi tiết đối với graphit, kaolin, với diện tích 18 km2 khu vực Làng Chang.

            Kết quả công tác ĐTKSCT vùng Mít Nọi, đã xác định được 2 đới khoáng hóa sắt có từ tính cao nằm trong diện phân bố của vỏ phong hóa trên các đá gabro hạt vừa - lớn thuộc phức hệ Bảo Hà, và 2 đới khoáng hóa sắt gốc có từ tính.       

            Những phát hiện mới:

            Về địa tầng: ghi nhận mới các vị trí có quan hệ không chỉnh hợp giữa hệ tầng Phan Lương và hệ tầng Bản Diệt.

         Về magma, biến chất không phân tầng:ghi nhận mới các thể gabro, gabro-amphibolit, đá phiến amphibol, gabro pyroxen, pyroxenit trong đới cấu trúc Sông Hồng và Phan Si Pan (xếp vào phức hệ Bảo Hà). Phát hiện các vị trí quan hệ xuyên cắt giữa phức hệ Xóm Giấu với các đá của phức hệ Núi Con Voi, Ngòi Chi.

            Về khoáng sản: trong diện tích đo vẽ vùng chuẩn bước đầu đã ghi nhận 3 biểu hiện khoáng sản graphit, 6 điểm biểu hiện khoáng sản kaolin. Kết quả phân tích hóa caolin hàm lượng Al2O3 cao 22,24-35,43%, độ thu hồi qua rây 0,21mm đạt từ 37 - 76 %; hóa graphit hàm lượng C: 9,73-27,55%; ngoài ra còn các điểm biểu hiện khoáng hóa Cu, Au.

1.3. Đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Tú Lệ thuộc tỉnh Sơn La và Yên Bái: Năm 2016,đề án được giao một phần kinh phí của bước lập đề án. Công tác thực địa tuy chưa được giao vốn, song được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đề án đã triển khai công tác lấy mẫu trọng sa, trầm tích dòng diện tích.

1.4. Đề án điều tra, đánh giá tiềm năng quặng barit Pò Tấu

Năm 2016, đề án được giao vốn để thực hiện công tác khảo sát, kiểm tra thực địa, lấy và phân tích một số loại mẫu và viết báo cáo kết quả thực hiện.

2. Công tác lập dự án Chính phủ

Liên đoàn đã hoàn thành công tác lập 04 đề án: Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 các nhóm tờ Hoàng Su Phì, Mường Nhé, Mường Toỏng và Sông Mã thuộc đề án Chính phủ “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội”.

Hiện tại, các đề án và dự toán chi tiết đang trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

3. Nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do doanh nghiệp góp vốn

3.1. Đề án “Điều tra, đánh giá khoáng sản vàng và các khoáng sản đi cùng (thiếc, wolfram, chì, kẽm, đồng) khu vực Vị Xuyên - Bắc Quang, tỉnh Hà Giang”

Đề án cơ bản hoàn thành công tác điều tra đánh giá khoáng sản ở tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000; thi công 12 lỗ khoan đánh giá khoáng sản.

Kết quả  thi công bước đầu đã làm rõ cấu trúc địa chất vùng đo vẽ, xác định các tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm, mối liên quan giữa các loại hình khoáng sản (wolfram, thiếc...) với các đối tượng địa chất có mặt trong vùng.

            Đã khoanh định được 3 diện tích triển vọng khoáng sản; trong đó diện tích vùng II đã khoanh định được diện phân bố của đới đá biến đổi dạng skarn có chiều rộng 12-30m đến 450m. Bề dày tầng chứa quặng xác định trong các lỗ khoan từ 20,6-80,7m (TB: 55,55 m); bề dày thân quặng xác định từ 0,73-7,78m (TB: 3,23m). Bước đầu đã xác định được tài nguyên dự báo cấp 333+334 cho các thân quặng wolfram chứa thiếc đi kèm.

3.2. Đề án “Điều tra, đánh giá khoáng sản chì, kẽm, vàng và khoáng sản đi cùng (thiếc, wolfram) khu vực Xín Mần - Quang Bình - Bắc Hà, thuộc tỉnh Hà Giang và tỉnh Lào Cai”

Đề án cơ bản hoàn thành công tác điều tra đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1:25.000, thực địa điều tra đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1:10.000, đang thực hiện đo địa vật lý và khoan máy. Kết quả chủ yếu đạt được:

- Về địa chất: đã phân chia và khoanh định chính xác diện phân bố của các phân vị địa chất có trong khu vực điều tra.

- Về khoáng sản: phát hiện được các điểm khoáng hóa chì - kẽm, vàng. Trong nội khối Sông Chảy đã phát hiện 2 tầng đá biến đổi và đá skarn chứa sheelit nằm kẹp trong khối đá granit. Theo chiều thẳng đứng, hai tầng đá chứa quặng này cách nhau khoảng 100m. Tầng trên có bề dày 10-12m, tầng dưới có bề dày khoảng 7m (theo lộ vỉa).

4. Nhiệm vụ khoa học công nghệ

          4.1. Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí để hiệu đính, lắp ghép các nhóm tờ bản đồ địa chất - khoáng sản tỷ lệ 1:50.000. Áp dụng thử nghiệm tại một số nhóm tờ thuộc vùng đông bắc Bắc Bộ”.

        Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và tổng kết đề tài. Các sản phẩm của đề tài được thành lập đầy đủ theo đăng ký trong thuyết minh gồm: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, Các tiêu chí và Dự thảo quy trình kỹ thuật hiệu đính, lắp ghép bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, 11 tờ bản đồ địa chất và khoáng sản thử nghiệm hiệu đính, lắp ghép và thuyết minh kèm theo. Kết quả của đề tài có ý nghĩa là cơ sở khoa học và thực tiễn bước đầu cho công tác hiệu đính, lắp ghép các bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 trên phạm cả nước.

          Báo cáo kết quả thực hiện đề tài được Hội đồng thẩm định Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá xuất sắc.

          4.2. Đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc địa chất với quặng hóa wolfram (vàng) vùng Bản Ngà”

         Đề tài cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết quả đề tài đã góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa cấu trúc địa chất với quặng hóa wolfram (vàng) ở vùng Bản Ngà; có ý nghĩa định hướng cho tìm kiếm quặng wolfram ở những khu vực có cấu trúc địa chất tương tự.

         Báo cáo kết quả thực hiện đề tài đã được thẩm định ở Hội đồng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam với kết quả đạt yêu cầu.

         5. Công tác giải đoán ảnh viễn thám

          Công tác giải đoán ảnh viễn thám phục vụ đề án "Điều tra đánh giá tiềm năng cát trắng trên địa bàn các tỉnh ven biển Quảng Bình đến Quảng nam" và đề án "Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ Việt Nam", cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ.

          Các bản đồ sản phẩm giải đoán ảnh viễn thám có ý nghĩa quan trọng trong việc thành lập bản đồ địa chất là cơ sở để thành lập bản đồ địa chất công trình, khoanh định những khu vực có tiềm năng cát trắng, phục vụ cho công tác điều tra, đánh giá tiềm năng loại khoáng sản này.  

6. Hoạt động dịch vụ địa chất và sản xuất khác

             Năm 2016, Liên đoàn đã ký và triển khai 20 hợp đồngtiếp tục thực hiện28 hợp đồng dịch vụ từ các năm trước chuyển sang gồm: điều tra địa chất - khoáng sản; đánh giá, thăm dò khoáng sản; phân tích mẫu; đo địa vật lý cho các mục đích khác nhau…

 Khoan tìm kiếm quặng wolfram ở đề án Vị Xuyên

 

Một số hóa đá thân cây tại khu vực Mỏ than Đồng Hưu, Yên Thế, Bắc Giang

(Đề án Bắc Giang)

 

Quặng wolfram (sheelit) trong lõi khoan ở Vị Xuyên, Hà Giang

(Đề án Vị Xuyên)

 

Quặng wolfram (sheelit) trong đá biến đổi skarn ở Xín Mần, Hà Giang

(Đề án Xín Mần)

 

Quần xã Tay cuộn và Động vật dạng rêu (Bryozoa) tuổi Praga-Emxi trong hệ tầng Mia Lé ở Cao Bằng

(Đề tài xây dựng tiêu chí hiệu đính, lắp ghép bản đồ địa chất và khoáng sản)

Hỗ trợ trực tuyến