HỘI NGHỊ HUẤN LUYỆN CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ); về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện AT, VSLĐ và quan trắc môi trường lao động.

Được sự đồng ý của Đảng ủy Liên đoàn, ngày 17 tháng 02 năm 2017, tại hội trường Liên đoàn Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức lớp huấn luyện về công tác AT, VSLĐ để hướng dẫn cho người lao động về những quy định, biện pháp an toàn lao động và vệ sinh lao động liên quan đến công tác điều tra cơ bản địa chất.

Giảng viên là đồng chí Vũ Như Văn, nguyên Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tham gia lớp học có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Liên đoàn, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; các đồng chí trong BCH Công đoàn Liên đoàn cùng toàn thể lực lượng cán bộ chủ chốt, các cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật của Liên đoàn.

Tại lớp huấn luyện, đồng chí Vũ Như Văn đã trình bày tóm tắt những văn bản mới của Nhà nước và Chính phủ quy định về công tác AT, VSLĐ. Hướng dẫn cho CBCNV trực tiếp làm công tác khảo sát, điều tra địa chất – khoáng sản phải tuân thủ, thực hiện đúng quy trình của mỗi loại công việc; chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về AT, VSLĐ. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người lao động thực hiện những quy định có liên quan được ban hành tại Bộ Luật lao động, Luật an toàn, vệ sinh lao động, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về AT, VSLĐ, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Công Thuận, Phó Liên đoàn trưởng phát biểu khai giảng lớp học

 

Đồng chí Vũ Như Văn, nguyên Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tại lớp huấn luyện

 

Toàn cảnh lớp huấn luyện

Hỗ trợ trực tuyến