ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM KIỂM TRA THI CÔNG ĐỀ ÁN “ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ KHOÁNG SẢN CHÌ, KẼM, VÀNG VÀ KHOÁNG SẢN ĐI CÙNG (THIẾC, WOLFRAM) KHU VỰC XÍN MẦN – QUANG BÌNH – BẮC HÀ, THUỘC TỈNH HÀ GIANG VÀ TỈNH LÀO CAI”

Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Đoàn kiểm tra công tác thi công đề án “Điều tra, đánh giá khoáng sản chì, kẽm, vàng và khoáng sản đi cùng (thiếc, wolfram) khu vực Xín Mần – Quang Bình – Bắc Hà, thuộc tỉnh Hà Giang và tỉnh Lào Cai” do Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Đỗ Cảnh Dương làm trưởng Đoàn cùng các cán bộ: Trần Văn Miến Vụ trưởng Vụ Địa chất, Trần Mỹ Dũng Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất, Trịnh Đình Huấn Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ và Trần Phương Chánh Văn phòng Tổng cục đã tiến hành kiểm tra xác suất công tác thi công Đề án do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện tại khu vực xã Bản Ngò, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. 

Tham gia cùng Đoàn kiểm tra có Liên Đoàn trưởng Vũ Quang Lân cùng đại diện phòng Kỹ thuật – Kế hoạch Liên đoàn, Đoàn đo vẽ bản đồ Địa chất, Chủ nhiệm Đề án và cán bộ kỹ thụât của Đề án.

Sau một ngày kiểm tra tại thực địa và xem xét tài liệu tổng hợp, Đoàn công tác đã sơ bộ đánh giá chất lượng, khối lượng các hạng mục công việc đã thi công; hướng dẫn triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để đảm bảo hoàn thành khối lượng kế hoạch, đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Kết luận đợt kiểm tra, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương đã đánh giá cao sự cố gắng của tập thể Đề án và Liên đoàn. Mặc dù thi công trong vùng có cấu trúc địa chất rất phức tạp, địa hình núi cao, vận chuyển, đi lại nội vùng khó khăn, thời tiết không thuận lợi, nhưng được sự quan tâm điều hành và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Liên đoàn, tập thể Đề án đã thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng. Lần đầu tiên đã phát hiện mới nhiều thân khoáng wolfram (sheelit) có triển vọng trong khối Sông Chảy; hầu hết công trình khoan đều gặp các đới khoáng hoá; công tác lấy, gia công, phân tích mẫu thực hiện đúng quy trình, đảm bảo độ tin cậy. Trong thời gian tới, Liên đoàn cần chỉ đạo khẩn trương thi công khoan và khối lượng hạng mục công việc còn lại, kết thúc thực địa và tổng kết đề án; lựa chọn diện tích có triển vọng để tiến hành thăm dò tiếp theo.

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Tập thể Đề án tiếp thu ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Cục trưởng và các thành viên Đoàn kiểm tra. Liên Đoàn mong muốn được Tổng cục, trực tiếp là Vụ Địa chất tiếp tục quan tâm, hướng dẫn kỹ thuật, giúp tập thể Đề án hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, đạt yêu cầu về chất lượng và hiệu quả cao nhất.

 

 Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương kiểm tra điểm lộ đá skarn chứa sheelit

 

 Tổng Cục trưởng trao đổi cùng chủ nhiệm đề án thành phần Phạm Quang Phúc

Hỗ trợ trực tuyến