THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

Căn cứ Công văn số 1342/ĐCKS- TCCB ngày 08  tháng  5  năm 2017 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

- Kỹ sư, cử nhân Địa chất: 07 người;

- Kỹ sư khoan: 02 người;

- Kỹ sư Địa vật lý: 02 người.

Các yêu cầu: Các đối tượng tuyển dụng (ưu tiên nam) tốt nghiệp đại học trở lên theo đúng chuyên ngành đào tạo; tuổi dưới 40 (ưu tiên những người đã có kinh nghiệm thực tế); có sức khỏe tốt, chấp nhận điều kiện đi công tác xa, yêu ngành yêu nghề, có chí tiến thủ.

Quyền lợi của người được tuyển dụng: Các cán bộ được tuyển dụng được hưởng các chế độ của Nhà nước theo quy định hiện hành. Được trả tiền lương hàng tháng theo quy chế chi tiêu nội bộ của Liên đoàn.

Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ tuyển dụng nộp tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, 208, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội (trước ngày 31/7/2017).

Điện thoại: 0483 271 713; Di động: 0904 988567   

LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG

                                       (Đã ký)              

                                Vũ Quang Lân      

Hỗ trợ trực tuyến