ĐẠI HỘI CHI BỘ TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH VÀ CHI BỘ KHOA HỌC - KINH TẾ

Thực hiện Công văn số 15CV/BĐMB-ĐU ngày 26/6/2017 của Đảng uỷ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn; ngày 18 tháng 7 năm 2017, Chi bộ Tổ chức - Hành chính và Chi bộ Khoa học - Kinh tế long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đại hội hai Chi bộ có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của hai Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017; xác định những thiếu sót, tồn tại trong công tác Đảng và công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2017. Từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2017-2020 trong công tác triển khai nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm; phấn đấu đạt chất lượng và hiệu quả công tác; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ viên chức; đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ Liên đoàn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Về dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Tổ chức - Hành chính có đồng chí Nguyễn Công Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng; về dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Khoa học - Kinh tế có đồng chí Vũ Quang Lân, Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng.

Qua thời gian 01 ngày làm việc; buổi sáng, Đại hội Chi bộ Tổ chức - Hành chính;  buổi chiều, Đại hội Chi bộ Khoa học - Kinh tế đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất cao với Báo cáo của các Chi ủy trình Đại hội; thống nhất với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2017-2020.

Các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy đều đánh giá cao vai trò của hai Chi bộ trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy Liên đoàn, đồng chí Bí thư và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị các Chi bộ phát huy truyền thống đoàn kết, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, phát huy nội lực, kề vai sát cánh vượt mọi khó khăn, tin tưởng và sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ Liên đoàn để hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch được giao trong năm 2017, tạo đà thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2017-2020 của hai Chi bộ đã đề ra, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn, chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.

Đại hội đã bầu các đồng chí có năng lực, phẩm chất đạo đức vào Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 và các chức danh như sau:

Chi ủy Chi bộ Tổ chức - Hành chính:

1. Đồng chí Trần Văn Long, Bí thư Chi bộ;

2. Đồng chí Cù Văn Dũng, Phó Bí thư Chi bộ;

3. Đồng chí Phan Thị Kim Ngân, ủy viên.

Chi ủy Chi bộ Khoa học - Kinh tế:

1. Đồng chí La Mai Sơn, Bí thư Chi bộ;

2. Đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Bí thư Chi bộ;

3. Đồng chí Vũ Thị Thanh Vân, ủy viên. 


Đồng chí Nguyễn Công Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng chúc mừng Chi ủy Chi bộ Tổ chức – Hành chính nhiệm kỳ 2017-2020

 


Đồng chí Vũ Quang Lân, Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng chúc mừng Chi ủy Chi bộ Khoa học - Kinh tế nhiệm kỳ 2017-2020

 


Tập thể Chi bộ Tổ chức - Hành chính

 


Tập thể chi bộ Khoa học - Kinh tế

Hỗ trợ trực tuyến