ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐOÀN ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT NHIỆM KỲ 2017 - 2020

Thực hiện Công văn số 15CV/BĐMB-ĐU ngày 26/6/2017 của Đảng uỷ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn; ngày 26 tháng 7 năm 2017, Chi bộ Đoàn Đo vẽ Bản đồ Địa chất long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội Chi bộ có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; xác định những thiếu sót, tồn tại trong công tác Đảng và công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2017. Từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2017-2020 trong công tác triển khai nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, đạt chất lượng và hiệu quả công tác; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ viên chức; đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ Liên đoàn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí:

1. Đồng chí Vũ Quang Lân, Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng.

2. Đồng chí Cù Văn Dũng, Thường trực Đảng ủy Liên đoàn.

Qua thời gian 01 ngày làm việc, Đại hội Đoàn Đo vẽ Bản đồ Địa chất đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất cao với Báo cáo của Chi ủy trình Đại hội; thống nhất với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2017-2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy Liên đoàn đánh giá: mặc dù Chi bộ Đoàn Đo vẽ Bản đồ địa chất là Chi bộ mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Đoàn Địa chất 203 và Chi bộ Đoàn Địa chất 207, song Chi bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đơn vị được giao. Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các bước địa chất của các đề án, nhiệm vụ; có nhiều phát hiện mới có giá trị về địa chất và khoáng sản; xây dựng Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; ổn định và nâng cao thu nhập, đời sồng vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị Chi bộ căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 và tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phù hợp trong giai đoạn 2017-2020; phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt công tác phát triển Đảng; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn, chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.

Đại hội đã bầu các đồng chí có năng lực, phẩm chất đạo đức và nhiệt tình công tác vào Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 và các chức danh như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Bí thư Chi bộ;

2. Đồng chí Đỗ Văn Thanh, Phó Bí thư Chi bộ;

3. Đồng chí Vũ Đình Tải, ủy viên.


Đồng chí Vũ Quang Lân chúc mừng Chi ủy Chi bộ Đoàn Đo vẽ Bản đồ địa chất nhiệm kỳ 2017-2020

 


Tập thể Chi bộ Đoàn Đo vẽ Bản đồ địa chất

Hỗ trợ trực tuyến