TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016 - 2017

Để động viên, khuyến khích các cháu học sinh là con của cán bộ công nhân viên trong Ngành thi đua lập nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện; hàng năm Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp.

Trong năm học 2016-2017, các cháu là con cán bộ công nhân viên Liên đoàn đã đạt nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện. Tiêu biểu là 04 cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố; 06 cháu đạt học sinh giỏi cấp huyện và 41 cháu đạt học sinh gỏi cấp trường. Các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố được Công đoàn Bộ Tài Nguyên và Môi trường tuyên dương, khen thưởng; các cháu đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp trường được Liên đoàn khen thưởng.


Bốn cháu là con cán bộ công nhân viên Liên đoàn đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố năm học 2016-2017 được Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường tuyên dương khen thưởng tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội

Hỗ trợ trực tuyến