CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

Ngày 01 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Trung tâm Phân tích Thí nghiệm, Liên đoàn đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm để công bố Quyết định số 271/QĐ-BĐMB ngày 29/11/2017 của Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc về việc bổ nhiệm lại bà Trần Thị Oanh, Thạc sỹ địa chất tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phân tích Thí nghiệm.

Về dự buổi công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức có:

TS. Vũ Quang Lân, Liên Đoàn trưởng;

KS. Trần Văn Long, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Liên đoàn, cùng toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm Phân tích Thí nghiệm.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Quang Lân phát biểu chúc mừng đồng chí Trần Thị Oanh sau một nhiệm kỳ đảm nhận chức vụ Giám đốc Trung tâm Phân tích Thí nghiệm đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo được uy tín trong cán bộ công nhân viên Trung tâm và Lãnh đạo Liên đoàn; đồng thời giao nhiệm vụ, định hướng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm trong thời gian tới hoàn thành tốt các nhiệm vụ Tổng cục và Liên đoàn giao.

Đồng chí Trần Thị Oanh phát biểu cảm ơn sự tạo quan tâm, giúp đỡ của Liên đoàn; sự tin tưởng, đoàn kết của cán bộ công nhân viên Trung tâm; sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị và phòng quản lý trong Liên đoàn đã tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm ổn định việc làm và thu nhập của CBCNV. Đồng chí Trần Thị Oanh hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khăn, tổ chức tốt sản xuất, nâng cao chất lượng công tác phân tích thí nghiệm, tích cực tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ để ổn định và nâng cao thu nhập cho CBCNV Trung tâm.


Đồng chí Vũ Quang Lân trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Trần Thị Oanh

 

Các đồng chí Vũ Quang Lân, Trần Văn Long cùng đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên chúc mừng đồng chí Trần Thị Oanh

Hỗ trợ trực tuyến