HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Được sự đồng ý của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ngày 06 tháng 02 năm 2018, tại Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị đại biểu CBVC năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Hội nghị diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân phấn khởi thi đua lập nhiều thành tích chảo mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất năm 2018. Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2016; Tìm ra những thiếu sót, tồn tại, nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, phấn đấu đạt chất lượng và hiệu quả, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên và người lao động.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục; Các đồng chí đại diện Văn phòng, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn Tổng cục; Các đồng chí đại diện các Vụ chức năng thuộc Tổng cục và đại diện lãnh đạo Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển.

Về phía Liên đoàn có: Đồng chí Vũ Quang Lân, Bí thư Đảng uỷ, Liên đoàn trưởng; Đồng chí Nguyễn Công Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng; Đồng chí Trần Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn; Đồng chí Phan Đình Huân, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 65 đại biểu được bầu từ các đơn vị, các phòng quản lý thuộc Liên đoàn.

Hội nghị đã nghe và thảo luận về nội dung 04 báo cáo của Liên đoàn. Hội nghị thống nhất đánh giá Liên đoàn đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và giá trị sản lượng năm 2017; cụ thể là: Thi công 02 đề án lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000; 02 đề án đánh giá khoáng sản do doanh nghiệp góp vốn; 01 đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ; hoàn thành thẩm định 04 đề án thành phần thuộc đề án Chính phủ và các nhiệm vụ sản xuất dịch vụ địa chất. Các đề án, nhiệm vụ đã được Hội đồng nghiệm thu các cấp công nhận khối lượng, giá trị và đánh giá kết quả đạt loại khá trở lên. Các đề án thực địa đều có phát hiện mới có giá trị về địa chất và khoáng sản. Liên đoàn đã chủ động, tích cực tìm kiếm nhiệm vụ, tổ chức thực hiện các hợp đồng dịch vụ địa chất, tuy giá trị không lớn song phần nào đã góp phần ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Công tác tổ chức cán bộ, quản lý thực hiện nhiệm vụ tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc quản lý, chỉ đạo, giám sát thực hiện nhiệm vụ đáp ứng được yêu cầu quy định của Bộ, Ngành và các địa phương liên quan; mọi chế độ, quyền lợi chính đáng của người lao động được đảm bảo; nghĩa vụ đối với nhà nước được thực hiện theo quy định.

Trong năm 2017, Liên đoàn đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2016; các chỉ tiêu đề ra trong Hội nghị CBVC năm 2016 cơ bản đều đạt. Việc ổn định sản xuất, việc làm, thu nhập và đời sống CBCNV trong năm 2017 là kết quả đáng ghi nhận của Liên đoàn trong bối cảnh khó khăn về nguồn vốn và việc làm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lại Hồng Thanh biểu dương toàn thể CBCNV Liên đoàn đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017. Đồng thời, đồng chí Lại Hồng Thanh cũng chỉ rõ những giải pháp Liên đoàn cần thực hiện để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Nhiệm vụ chủ yếu của Liên đoàn trong năm 2018 bao gồm:

1. Hoàn thành toàn diện các đề án, đề tài, nhiệm vụ được giao; cụ thể là:

- Thi công bước VII và chuẩn bị cho công tác tổng kết đề án Phố Lu - Bắc Than Uyên.

- Thi công bước III nhóm tờ Tú Lệ.

- Thi công 04 đề án: Sông Mã, Mường Nhé, Hoàng Su Phì và Mường Toỏng trên cơ sở nguồn vốn được cấp cho mỗi đề án.

- Hoàn thành công tác tổng kết và lưu trữ đề án Xín Mần.

- Thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp bộ và đề tài theo Nghị định thư.

- Thực hiện công tác bảo quản mẫu vật, tài liệu địa chất tại Liên đoàn.

- Thi công một số hạng mục công việc thuộc Dự án “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam”.

2. Thực hiện tốt công tác giám sát thi công các đề án thăm dò khoáng sản do Tổng cục giao.

3. Tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng dịch vụ địa chất.

4. Thực hiện việc rà soát lại cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị để bổ sung sửa đổi cho phù hợp với mô hình chung của Tổng cục. Mục tiêu xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

5. Thực hiện nghiêm túc công văn số 2670/BTNMT-TCCB ngày 26/5/2017 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc một số nhiệm vụ cấp bách về công tác tổ chức cán bộ.

6. Triển khai dự án “Xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc” khi được cấp vốn.

7. Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

8. Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn vào năm 2019.

Hội nghị kêu gọi và tin tưởng toàn thể CBCNV phát huy truyền thống 59 năm xây dựng và phát triển của Liên đoàn, phấn đấu: Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; đẩy mạnh công tác dịch vụ địa chất và sản xuất khác để ổn định và nâng cao đời sống CBCNV; đoàn kết xây dựng Liên đoàn phát triển bền vững. 

 

Phó Tổng cục trưởng Lại Hồng Thanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Lê Hồng Thái phát biểu tại Hội nghị

 

 Phó Tổng cục trưởng Lại Hồng Thanh trao Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm 2016

 

Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Lê Hồng Thái trao Giấy khen của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc năm 2016

 

Toàn cảnh Hội nghị

Hỗ trợ trực tuyến