ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM LẦN THỨ XX (Nhiệm kỳ 2018 - 2020)

Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng ủy Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, ngày 20/4/2018 Chi bộ Trung tâm Phân tích thí nghiệm đã tiến hành Đại hội Chi bộ lần thứ XX (nhiệm kỳ 2018-2020).

Về dự và chỉ đạo Đại hội có:

- Đồng chí Vũ Quang Lân, Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng.

- Đồng chí Cù Văn Dũng, Thường trực Văn phòng Đảng ủy Liên đoàn.

Đại hội đã tiến hành thảo luận Báo cáo công tác Chi bộ nhiệm kỳ XIX và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XX. Đại hội đã nghị quyết các nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX

Đại hội nhất trí cao với Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Chi bộ; đồng thời nhấn mạnh: Nhiệm kỳ XIX, trong điều kiện có nhiều khó khăn về việc làm, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện 4 mục tiêu Đại hội lần thứ XIX đề ra. Trong đó, kết quả nổi bật là hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với chất lượng, bảo đảm thời gian, phục vụ hiệu quả cho các đề án, nhiệm vụ trong và ngoài Liên đoàn; tăng cường hoạt động dịch vụ địa chất để ổn định và nâng cao thu nhập của cán bộ công nhân viên.

2. Mục tiêu nhiệm kỳ XX

1. Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch hàng năm Liên đoàn giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc theo từng đề án, nhiệm vụ.

2. Nâng cao chất lượng công tác gia công, phân tích mẫu; phấn đấu để mỗi CBCNV giỏi một lĩnh vực phân tích và có thể làm trong nhiều lĩnh vực gia công, phân tích khác.

3. Ổn định và nâng cao thu nhập, đảm bảo cuộc sống cho CBCNV.

4. Phấn đấu hàng năm đều đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 1 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiệm kỳ XX, Chi bộ kết nạp 01 đảng viên.

3. Các biện pháp thực hiện

1. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy trình, quy định về gia công, phân tích mẫu; thực hiện tốt công tác kiểm tra nội, ngoại mẫu phân tích để luôn giữ vững chất lượng các loại mẫu do Trung tâm gia công, phân tích.

2. Phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi về chuyên môn với các đề án, nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả công tác phân tích mẫu trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản.

3. Bố trí những cán bộ có tay nghề khá kèm cặp và hướng dẫn các cán bộ trẻ nhanh chóng nắm được quy trình gia công, phân tích mẫu, nâng cao tay nghề.

4. Mở rộng hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực gia công, phân tích để có thể cân đối việc làm và thu nhập giữa các bộ phận trong Trung tâm. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV.

5. Thực hiện sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng với nội dung thiết thực và phù hợp với thực tế đơn vị, làm tốt công tác phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên.

6. Tạo điều kiện tốt cho các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ sở hoạt động, góp phần thiết thực vào thực hiện mục tiêu của đơn vị và có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng và phát triển Đảng trong Đảng bộ Liên đoàn.

Đại hội đã bầu đồng chí Trần Thị Oanh là Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ XX.

Đồng chí Vũ Quang Lân chúc mừng Đại hội

 

 Các đảng viên trong Chi bộ thảo luận về báo cáo trình Đại hội

Hỗ trợ trực tuyến