CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội; Liên đoàn đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý của Liên đoàn. 

Về dự Hội nghị có các đồng chí:

- Vũ Quang Lân, Liên đoàn trưởng;

- Nguyễn Công Thuận, Phó Liên đoàn trưởng;

- Trần Văn Long, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Liên đoàn, cùng toàn thể cán bộ viên chức Phòng Kỹ thuật và Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Các đồng chí được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý bao gồm:

1. Thạc sỹ La Mai Sơn giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật;

2. Cử nhân Vũ Thị Thanh Vân giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính;

3. Kỹ sư Nguyễn Trọng Dũng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật;

4. Kỹ sư Nguyễn Văn Lực giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính;

5. Cử nhân Đỗ Thị Thủy giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Quang Lân phát biểu chúc mừng và đánh giá cao kết quả công tác của các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; đồng thời giao nhiệm vụ, định hướng trong việc quản lý, chỉ đạo các phòng chức năng  Liên đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, đồng chí La Mai Sơn phát biểu cảm ơn sự tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Liên đoàn; sự tín nhiệm, đoàn kết của viên chức Phòng Kỹ thuật và Phòng Kế hoạch - Tài chính. Phát huy những kết quả đã đạt được, các đồng chí lãnh đạo các phòng sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khăn, làm tốt công tác tham mưu và quản lý các hoạt động kỹ thuật, kế hoạch, tài chính trong Liên đoàn.

 

Đồng chí Vũ Quang Lân trao Quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm

 

 Ban Lãnh đạo Liên đoàn chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Hỗ trợ trực tuyến