ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐOÀN ĐỊA CHẤT VIỄN THÁM LẦN THỨ III (Nhiệm kỳ 2018 - 2020)

Thực hiện Công văn số 15CV/BĐMB-ĐU ngày 26/6/2018 của Đảng uỷ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn; ngày 6 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Liên đoàn, Ngõ 208 - Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội, Chi bộ Đoàn Địa chất viễn thám long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2020. 

Đại hội Chi bộ có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2016-2018; xác định những thiếu sót, tồn tại trong công tác Đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2016-2018; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2018-2020. Phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ viên chức; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ Liên đoàn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Công Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng.

2. Đồng chí Cù Văn Dũng, Thường trực Đảng ủy Liên đoàn.

Qua thời gian 01 ngày làm việc, Đại hội Đoàn Địa chất viễn thám đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất cao với Báo cáo của Chi ủy nhiệm kỳ 2016-2018 trình Đại hội; thống nhất với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn đánh giá: Mặc dù trong giai đoạn 2016-2018, Chi bộ Đoàn Địa chất viễn thám gặp nhiều khó khăn trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; song với sự đoàn kết cao của tập thể Chi ủy, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt việc thi công các bước của các đề án, nhiệm vụ; có nhiều phát hiện mới có giá trị về địa chất và khoáng sản; xây dựng Chi bộ đạt Chi bộ “trong sạch vững mạnh”; ổn định và nâng cao thu nhập, đời sồng vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị Chi bộ căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 và tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phù hợp trong giai đoạn 2018-2020; phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt công tác phát triển Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn, chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.

Đại hội đã bầu các đồng chí có năng lực, phẩm chất đạo đức và nhiệt tình công tác vào Chi ủy nhiệm kỳ 2018-2020 với các chức danh như sau:

1. Đồng chí Vũ Xuân Lực, Bí thư Chi bộ;

2. Đồng chí Hoàng Bá Quyết, Phó Bí thư Chi bộ;

3. Đồng chí Bùi Tiến Dũng, ủy viên.

Đồng chí Nguyễn Công Thuận tặng hoa chúc mừng cấp ủy Chi bộ Đoàn địa chất viễn thám nhiệm kỳ 2018 - 2020

Tập thể Chi bộ Đoàn địa chất viễn thám và các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội

Hỗ trợ trực tuyến