HỘI THẢO KHOA HỌC DI SẢN ĐỊA CHẤT VÀ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018 của đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu di sản địa chất làm cơ sở khoa học để thành lập công viên địa chất toàn cầu ở khu vực Tam Giang - Bạch Mã”; Ngày 21/11/2018, tại Hội trường Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc phối hợp với Bảo tàng Địa chất tổ chức hội thảo khoa học “Di sản địa chất và công viên địa chất”. 

Tham dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn, đại diện Bảo tàng Địa chất; lãnh đạo các phòng và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; phòng Kỹ thuật; chủ nhiệm các đề án, đội trưởng, tổ trưởng ở các đơn vị.

Các báo cáo được trình bày tại hội thảo bao gồm:

1. Một số kết quả bước đầu nghiên cứu di sản địa chất làm cơ sở khoa học để thành lập công viên địa chất toàn cầu ở khu vực Tam Giang - Bạch Mã.

2. Các bước để xây dựng một công viên địa chất toàn cầu.

3. Tổng quan về di sản địa chất khu vực Lý Sơn - Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Công viên địa chất Đắk Nông.

Tham dự hội thảo, các cán bộ kỹ thuật có nhiều câu hỏi và nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ thêm những nội dung các báo cáo đề cập.

Hội thảo khoa học này đã đạt được mục đích tăng cường trao đổi thông tin, góp phần định hướng cho các nghiên cứu, điều tra tiếp theo của đề tài và Liên đoàn trong lĩnh vực di sản địa chất, công viên địa chất. Qua hội thảo này, hy vọng sẽ góp phần khơi dậy sự niềm đam mê nghiên cứu khoa học địa chất nói chung, lĩnh vực di sản địa chất và công viên địa chất nói riêng trong lực lượng cán bộ kỹ thuật trẻ của Liên đoàn.

Nhân dịp này, Ban tổ chức hội thảo trân trọng cảm ơn các tác giả, các cán bộ kỹ thuật và các cộng tác viên đã dành nhiều thời gian, công sức chuẩn bị nội dung báo cáo, các đại biểu đã nhiệt tình tham dự, góp phần thiết thực và quan trọng cho hội thảo thành công.


TS. Vũ Quang Lân chủ nhiệm đề tài cấp quốc gia trình bày báo cáo về những kết quả nghiên cứu bước đầu của đề tài

 

KS. Trương Quang Quý, Giám đốc Bảo tàng Địa chất trình bày báo cáo tại hội thảo

 

Toàn cảnh buổi hội thảo khoa học.

Hỗ trợ trực tuyến