HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ VIÊN CHỨC 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2019

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; được sự đồng ý của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ngày 25 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị đại biểu CBVC năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

Hội nghị diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chuẩn bị đón xuân Kỷ Hợi. Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức 2017; tìm ra, những thiếu sót tồn tại, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019; chăm lo đời sống vật chất tinh thần của CBCNV và người lao động.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đồng chí Đinh Đức Anh, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục; các đồng chí đại diện Văn phòng, Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn Tổng cục; các đồng chí đại diện các Vụ thuộc Tổng cục và đại diện lãnh đạo Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển.

Về phía Liên đoàn có đồng chí Vũ Quang Lân, Bí thư Đảng uỷ, Liên đoàn trưởng; đồng chí Nguyễn Công Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng; đồng chí Trần Văn Long, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn; đồng chí Phan Đình Huân, Bí thư đoàn TNCS Hồ chí Minh và 70 đại biểu đến từ các đơn vị, phòng quản lý trực thuộc Liên đoàn.

Tại hội nghị, đồng chí Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng biểu dương toàn thể CBCNV Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018. Liên đoàn thi công và hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của 02 đề án đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000; tổng kết 01 đề án đánh giá khoáng sản do doanh nghiệp góp vốn; triển khai thi công 04 đề án thành phần lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 thuộc đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội”; 04 đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ; thực hiện công tác địa vật lý, phân tích ảnh viễn thám, phân tích mẫu cho các đề án, nhiệm vụ thuộc Tổng cục.

Hoạt động dịch vụ địa chất vẫn được duy trì; Liên đoàn đã chủ động, tích cực tìm kiếm nhiệm vụ, tổ chức thực hiện các hợp đồng dịch vụ địa chất, tuy giá trị không lớn song phần nào đã góp phần ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Để thực hiện và hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống cán bộ viên chức, Liên đoàn cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu là:

- Hoàn thành toàn diện các đề án, đề tài, nhiệm vụ được giao, cụ thể là:

+ Tổng hợp tài liệu để thông qua chú giải đề án Phố Lu - Bắc Than Uyên.

+ Thi công bước IV nhóm tờ Tú Lệ.

+ Thi công 04 đề án: Sông Mã, Mường Nhé, Hoàng Su Phì và Mường Toỏng trên cơ sở nguồn vốn được cấp cho mỗi đề án.

+ Triển khai thi công 02 đề án đánh giá khoáng sản do doanh nghiệp góp vốn là đề án Bản Máy - Nàn Xỉn và đề án Vị Xuyên - Hoàng Su Phì; tổng kết và lưu trữ đề án Xín Mần.

- Thực hiện tốt công tác quản lý lao động; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thanh tra, kịp thời ngăn chặn, hạn chế những tác động xấu đối với công tác chuyên môn và hoạt động của đơn vị.

- Xây dựng chương trình, đề xuất việc đào tạo cán bộ kỹ thuật và quản lý có chất lượng tốt, tập trung bồi dưỡng các tổ trưởng và tương đương trở lên. Hình thành được đội ngũ cán bộ kỹ thuật đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chuyên môn.

- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, đặc biệt là các đơn vị thực địa ở những vùng có mưa lũ, sạt lở đất đá và khi thi công các công trình khai đào.

- Chuẩn bị tốt các nội dung cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn đảm bảo trang trọng, tiết kiệm.

Hội nghị kêu gọi và tin tưởng toàn thể CBCNV phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của Liên đoàn, phấn đấu: Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra, đánh giá khoáng sản; đẩy mạnh công tác dịch vụ địa chất và sản xuất khác để ổn định và nâng cao đời sống CBCNV. Đoàn kết xây dựng Liên đoàn phát triển bền vững.


Đồng chí Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Đồng chí Đinh Đức Anh, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục trao Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Liên đoàn năm 2017

 

Đồng chí Bùi Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục trao Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ và có thành tích xuất sắc năm 2017

 

Đồng chí Vũ Quang Lân, Liên đoàn trưởng và đồng chí Trần Văn Long, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn ký giao ước thi đua năm 2019

 

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển tặng hoa chúc mừng Hội nghị

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hỗ trợ trực tuyến